Artikler

Beplantning af stien mellem Tværsigvej og Nygårdsvej

Lokalrådet indbyder byens borgere til møde om beplantning af stien mellem Tværsigvej og Nygårdsvej tirsdag den 28. februar 2017 kl. 16.00

Mødet afholdes på stien.

Punkter til Lokalrådets møde med Vej og Park den 9. februar 2017

  1. Skøjtesøen
  2. Huller i stierne – gennemgang af stierne i Bramming
  3. Shelter – etablering af disse bl.a. ved den nye sø samt andre steder i byen
  4. Forlængelse af cykelstien ved Solgården
  5. Info tavler – status på disse
  6. Træfældning ved stien mellem Tværsigvej og Nygårdsvej
  7. Offentlige toiletter i Bramming – renovering af eksisterende samt etablering af nye
  8. Trafiksagen ved Nøråvej samt Brammingborgvej
  9. Slyngning af Høe bæk fra Tværsigvej til Jernbanegade
  10. Dialog med Vej og Park i forhold til byfornyelsesmidlerne

Sider

Abonnér på Articles