Punkter til møde med Økonomiudvalg samt Teknik & Byggeudvalg om projekter i Bramming

Punkter til mødet med økonomiudvalget samt Teknik og Miljøudvalget fra lokalrådet i Bramming i uprioriteret rækkefølge.

• Renovering af Skøjtesøen i Bramming – oplæg fra Vej og Park.
• Lokalplan for den indre del af Bramming by i forhold til byfornyelsesmidlerne kontra nedlukning af butikslokaler.
• Dansk Røde Kors, Bramming afdelingens ønske om sammenlægning af deres forretninger til et lokale på Vardevej i Bramming.
• Nedslidte undervisningslokaler samt udendørsarealer på Fortuna skolen, afdeling Bakkevejen.
• Trafiksikkerhedsprioriteringer i Bramming, herunder trafikforholdene på Bakkevej langs Fortuna skole, afdeling Bakkevej.
• Status i forhold til Esbjerg kommunes salg af grunden, hvor det tidligere rådhus i Bramming har været beliggende.
• Flere almennyttige boliger i Bramming.
• Boligplacering af flygtninge – sådan foregår det. http://lokalsamfund.esbjergkommune.dk/Files/Images/lokalraadtest/Nyhed-til-lokalraadenes-fAellesside-Boligplacering-af-flygtninge.pdf
• Projekt Høe bæk – den grønne linje i forhold til en fortsættelse af renovering af Høe bæk fra Tværsigvej til Jernbanegade.
• Kommunikation mellem politikere i Esbjerg kommune og lokalrådet, set i perspektivet i forhold til det frivillige bestyrelsesarbejde samt lokale engagement.
• Borgerbudget.
• Information/dialog mellem Esbjerg kommune og lokalrådet i forhold til fremtidige projekter.
• Der er flere steder i Bramming at man er stærkt plaget af støj m.v. i forhold til rågekolonier. Derfor bør indsatsen overfor fjernelse af rågeunger i bestemte godkendte perioder intensiveres.
• Flytte gadebelysning langs cykelsti ved Bramming Kultur- og Fritidscenter, således at der er belysning hvor gående samt cyklende færdes.
• Udstykning/byggemodning af byggegrunde i Bramming – der er mangel på disse.
• Sagsbehandlingstider for byggetilladelser både i forhold til erhvervslivet samt private. Der er klager over lang sagsbehandlingstid.
• Energiforsyning – i Bramming leveres varme til private samt industri primært fra Bramming Fjernvarmeværk – der er udfordringer som bl.a. bevirker at der monteres varmtvandsbeholdere i nye boliger samt at industrien i Bramming ønsker en udbygning af varmeforsyningen.

/ Flere nyheder

7
Spærring af viadukten

Spærring af viadukten

Viadukten under jernbanen på Høevej ved Gørdingvej spærres fra den 22.oktober 2018 – 26.oktober 2018 pga. af anlægsarbejde.

Omkørsel henvises via Gørdingvej – Sdr. Høevej – Høevej.

/ Kommende lokalrådsmøder

  • 19. april 2017
  • 17. maj 2017
  • 21. juni 2017
  • 20. september 2017
  • 18. oktober 2017
  • 15. november 2017
  • 20. december 2017

/ Seneste projekt

Gadebelysning på Bakkevej

Gadebelysning på Bakkevej

Lokalrådet arbejder på at forbedre gadebelysningen på Bakkevej på begge sider langs boldbanerne