Punkter til møde med Økonomiudvalg samt Teknik & Byggeudvalg om projekter i Bramming

Punkter til mødet med økonomiudvalget samt Teknik og Miljøudvalget fra lokalrådet i Bramming i uprioriteret rækkefølge.

• Renovering af Skøjtesøen i Bramming – oplæg fra Vej og Park.
• Lokalplan for den indre del af Bramming by i forhold til byfornyelsesmidlerne kontra nedlukning af butikslokaler.
• Dansk Røde Kors, Bramming afdelingens ønske om sammenlægning af deres forretninger til et lokale på Vardevej i Bramming.
• Nedslidte undervisningslokaler samt udendørsarealer på Fortuna skolen, afdeling Bakkevejen.
• Trafiksikkerhedsprioriteringer i Bramming, herunder trafikforholdene på Bakkevej langs Fortuna skole, afdeling Bakkevej.
• Status i forhold til Esbjerg kommunes salg af grunden, hvor det tidligere rådhus i Bramming har været beliggende.
• Flere almennyttige boliger i Bramming.
• Boligplacering af flygtninge – sådan foregår det. http://lokalsamfund.esbjergkommune.dk/Files/Images/lokalraadtest/Nyhed-til-lokalraadenes-fAellesside-Boligplacering-af-flygtninge.pdf
• Projekt Høe bæk – den grønne linje i forhold til en fortsættelse af renovering af Høe bæk fra Tværsigvej til Jernbanegade.
• Kommunikation mellem politikere i Esbjerg kommune og lokalrådet, set i perspektivet i forhold til det frivillige bestyrelsesarbejde samt lokale engagement.
• Borgerbudget.
• Information/dialog mellem Esbjerg kommune og lokalrådet i forhold til fremtidige projekter.
• Der er flere steder i Bramming at man er stærkt plaget af støj m.v. i forhold til rågekolonier. Derfor bør indsatsen overfor fjernelse af rågeunger i bestemte godkendte perioder intensiveres.
• Flytte gadebelysning langs cykelsti ved Bramming Kultur- og Fritidscenter, således at der er belysning hvor gående samt cyklende færdes.
• Udstykning/byggemodning af byggegrunde i Bramming – der er mangel på disse.
• Sagsbehandlingstider for byggetilladelser både i forhold til erhvervslivet samt private. Der er klager over lang sagsbehandlingstid.
• Energiforsyning – i Bramming leveres varme til private samt industri primært fra Bramming Fjernvarmeværk – der er udfordringer som bl.a. bevirker at der monteres varmtvandsbeholdere i nye boliger samt at industrien i Bramming ønsker en udbygning af varmeforsyningen.

/ Flere nyheder

7
Årets forening

Årets forening

Kender du en forening, der gør en positiv forskel for lokalsamfundet? For eksempel en spejderklub, et sangkor, et søbad eller noget helt fjerde. Uanset hvad det er, har du nu chancen for at vise, hvor meget du værdsætter det, ved at nominere det til Årets Lokale...

Spærring af viadukten

Spærring af viadukten

Viadukten under jernbanen på Høevej ved Gørdingvej spærres fra den 22.oktober 2018 – 26.oktober 2018 pga. af anlægsarbejde.

Omkørsel henvises via Gørdingvej – Sdr. Høevej – Høevej.

/ Kommende lokalrådsmøder

  • 19. april 2017
  • 17. maj 2017
  • 21. juni 2017
  • 20. september 2017
  • 18. oktober 2017
  • 15. november 2017
  • 20. december 2017

/ Seneste projekt

Gadebelysning på Bakkevej

Gadebelysning på Bakkevej

Lokalrådet arbejder på at forbedre gadebelysningen på Bakkevej på begge sider langs boldbanerne