Problemer med råger i Bramming

Problemer med råger i Bramming.

Der er kommet klager over råger i Bramming og omegn.

Vej & Park chef Mads A. Sørensen har den 17. maj 2017 skrevet til lokalrådets formand Jørgen Holberg om, at det er Bramming Hunderup jagtforening, der har tilladelse til at regulere råger i Bramming.

I de kommunale kolonier har der imidlertid ikke være nogen råger at skyde.

Det er imidlertid vurderingen, at der kan skydes et betydeligt antal ved banen, men det er som sagt ikke Kommunens areal.

Lokalrådet vil kontakte BaneDanmark i forhold til rågekolonien langs Jernbanegade/Hedemarksvej.

 

 

/ Flere nyheder

7

Budgetforslagsønsker til budget 2018

Budgetforslagsønsker til budget 2018 fra lokalrådet i Bramming. I henhold til nedenstående forslag fremsender lokalrådet i Bramming i uprioriteret rækkefølge forslag til budget 2018. Vi vil endnu en gang sige tak for bevillingen til områdefornyelse m.v. i Bramming,...

Borgermøde om byfornyelse

Invitation til borgermøde om byfornyelse - Vil du være med til at præge udviklingen af Bramming bymidte i de kommende år? Esbjerg Kommune og Bramming Byforum inviterer til borgermøde om den forestående byfornyelse i Bramming bymidte Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 19.00...

/ Kommende lokalrådsmøder

  • 19. april 2017
  • 17. maj 2017
  • 21. juni 2017
  • 20. september 2017
  • 18. oktober 2017
  • 15. november 2017
  • 20. december 2017

/ Seneste projekt