Borgermøde om byfornyelse

Invitation til borgermøde om byfornyelse

– Vil du være med til at præge udviklingen af Bramming bymidte i de kommende år?

Esbjerg Kommune og Bramming Byforum inviterer til borgermøde om den forestående byfornyelse i Bramming bymidte

Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 19.00

Mødet foregår på Postgaarden, Jernbanegade 5 i Bramming.

Programmet for områdefornyelsen er godkendt, og det konkrete arbejde for at realisere de mange projektforslag skal igangsættes. Samtidig er der afsat en pulje til private bygningsfornyelsestilskud.

På mødet vil der blive orienteret om de forskellige projekter, som forventes gennemført i løbet af de 5 år, områdefornyelsen forløber. Der vil også være mulighed for at skrive sig op som deltager i en arbejdsgruppe.

Endelig vil der blive orienteret om bygningsfornyelsen, hvor der er mulighed for at søge tilskud til renovering af private ejendomme.

Alle er velkomne.

Kom og vær med til at sætte dit præg på udviklingen af Bramming bymidte.

 

/ Flere nyheder

7

Spærring af viadukten

Esbjerg Kommune skal i gang med en større renovering af viadukten ved Gørdingvej i Bramming.
Arbejdet kræver, at viadukten bliver spærret fra mandag den 16. april og mindst 4 måneder frem. Der kommer information om nærmere slutdato for projektet, når projektet er igangsat, da der er flere ukendte faktorer, som kan påvirke tidsplanen for projektet.

Spærringsstedet vises med rød markering på kortet ovenfor.

Større køretøjer får omkørsel via viadukten i Gørding pga. højdebegrænsninger på andre viadukter i nærheden, der krydser banen på strækningen.
Almindelig trafik vil dog ikke få lige så lang omkørsel. Denne får mulighed for at krydse banen via Viadukten.

Budgetforslagsønsker til budget 2018

Budgetforslagsønsker til budget 2018 fra lokalrådet i Bramming. I henhold til nedenstående forslag fremsender lokalrådet i Bramming i uprioriteret rækkefølge forslag til budget 2018. Vi vil endnu en gang sige tak for bevillingen til områdefornyelse m.v. i Bramming,...

/ Kommende lokalrådsmøder

  • 19. april 2017
  • 17. maj 2017
  • 21. juni 2017
  • 20. september 2017
  • 18. oktober 2017
  • 15. november 2017
  • 20. december 2017

/ Seneste projekt