Referat af møde den 25. oktober 2017

Afbud: Lise Vangsgaard. Alex  1. Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 20. september 2017. Godkendt 2. Orientering v/formanden. Der er nu kommet gang i arbejdsgrupperne omkring byfornyelse 1. møde 1.11.2017 kl.17.00 på Postgaarden 2. Der er givet afslag...

Referat af møde den 20. september 2017

Referat af møde den 20. september 2017 Afbud: Ingen Der er følgende punkter til dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 21. juni 2017. Ingen bemærkninger til sidste referat. 2. Orientering v/formanden. I forbindelse med nedlæggelse af ny...

Referat af møde den 21 juni 2017

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 21. juni 2017 kl. 19.00 på Bramming Banegård. Afbud: Jørn Bonde og Villy Knudsen.  Der er følgende punkter til dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 17. maj 2017. Referatet blev godkendt. Orientering...

Referat af møde den 17. maj 2017

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 17. maj 2017 kl. 19.00 på Bramming Banegård. Afbud: Ingen Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 5. april 2017. Referatet blev godkendt. Orientering v/formanden. Den 13. juni kl. 19 afholdes der borgermøde på...

Referat af møde den 5. april 2017

Referat fra lokalrådsmøde onsdag den 5. april 2017 kl. 17.30 på Bramming Banegård. Afbud: Jørn Bonde og Michael Ries. 1. Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 15. marts 2017. Referatet blev godkendt. 2. Orientering v/formanden. Esbjerg Kommune udbyder...