Faunastriber” – Vær med til at skabe mere liv omkring os

Esbjerg Kommune er nu med i projekt ”Faunastriber” sammen med andre Kommuner, landboforeninger, foreninger og naturorganisationer.

Lokalrådene kan hjælpe med at dele information om projektet med de lokale private lodsejere og landmænd. Dermed udbrede kendskabet til projektets muligheder, og de grønne tiltag i jeres lokalområde fremmes.

Konceptet er enkelt. Lodsejeren stiller jord til rådighed for faunastriberne og betaler for såning af en udvalgt frøblanding (se foto) til fast pris: 1.200 kr. + moms for en strækning på op til 800 m i 3 meters bredde. Kommunerne betaler for frøene.

Formålet med projektet er at få etableret faunastriber, der giver bedre betingelser for flora og fauna, samt øger biodiversiteten og naturværdien. 100 landmænd har allerede sået 100 km faunastriber.

Læs mere om projektet på www.faunastriber.dk, hvor også tilmelding kan ske inden 20. april 2019.

Esbjerg Kommune opfordrer alle forpagtere af kommunale landbrugsarealer til at deltage i projektet.

 

/ Flere nyheder

7
Spærring af viadukten

Spærring af viadukten

Viadukten under jernbanen på Høevej ved Gørdingvej spærres fra den 22.oktober 2018 – 26.oktober 2018 pga. af anlægsarbejde.

Omkørsel henvises via Gørdingvej – Sdr. Høevej – Høevej.

Ny natursti i Vestskoven i Bramming

Ny natursti i Vestskoven i Bramming

I den nordlige del af Vestskoven i Bramming vil kommunen i 2018/2019 foretage lidt rydning af beplantning i og omkring en mose og en sø samt etablere i natursti i træflies og et spang i træ (smal træbro), så man kan færdes i området og komme forbi søen....

/ Kommende lokalrådsmøder

  • 19. april 2017
  • 17. maj 2017
  • 21. juni 2017
  • 20. september 2017
  • 18. oktober 2017
  • 15. november 2017
  • 20. december 2017

/ Seneste projekt

Gadebelysning på Bakkevej

Gadebelysning på Bakkevej

Lokalrådet arbejder på at forbedre gadebelysningen på Bakkevej på begge sider langs boldbanerne