Referat af lokalrådsmøde den 02.12.2015

Referat Lokalrådsmødet, den 2 december 2015. KE bød velkommen på banegården til årets sidste lokalrådsmøde. Godkendelse dagsorden Godkendt. Godkendelse referat Godkendt Aktuelle Det er blevet bemærket, at JV og Ugeavisen skriver mere om Bramming end længe set. Jule...

Referat af lokalrådsmøde den 04.11.2015

Referat fra Lokalrådsmødet, onsdag den 4. november 2015. Velkomst og godkendelse af dagsorden. KE bød velkommen til mødet og rettede varm velkomst til Merethe Tolsgaard Jensen som indtræder i lokalrådet. Dagsordnen blev godkendt. Godkendelse af referatet fra den 29....

Referat af lokalrådsmøde den 29.09.2015

Referat for mødet i mødelokalet på Bramming Banegård tirsdag den 29. september 2015, kl. 18.00 Velkommen ved formanden, der konstaterede at følgende var mødt: Villy, Poul, Alex, Torben, Kaj Emil, Jørgen, Jørn og Søren I forbindelse med velkomsten havde formanden håbet...

Referat af lokalrådsmøde den 25.08.2015

referat for mødet i mødelokalet på Bramming Banegård tirsdag den 25. august 2015, kl. 19.00 Formanden bød velkommen Poul, Alex, Jørgen, Kaj Emil og Søren. Torben og Jørn havde meldt afbud. Godkendelse af referatet fra vores seneste møde den 30. juni 2015 Godkendt...

Referat af lokalrådsmøde den 30.06.2015

Referat fra mødet i mødelokalet på Bramming Banegård tirsdag den 30. juni 2015, kl. 19.00 Velkommen ved formanden herunder et særligt velkommen til Jørgen Holberg, som i aften er med for første gang. Formanden bød også velkommen til de øvrige fremmødte, Alex Poul,...