Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Punkter til møde med Økonomiudvalg samt Teknik & Byggeudvalg om projekter i Bramming

af | 4. apr 2017 | Generel nyhed

Punkter til møde med Økonomiudvalg samt Teknik & Byggeudvalg om projekter i Bramming

Punkter til mødet med økonomiudvalget samt Teknik og Miljøudvalget fra lokalrådet i Bramming i uprioriteret rækkefølge.

• Renovering af Skøjtesøen i Bramming – oplæg fra Vej og Park.
• Lokalplan for den indre del af Bramming by i forhold til byfornyelsesmidlerne kontra nedlukning af butikslokaler.
• Dansk Røde Kors, Bramming afdelingens ønske om sammenlægning af deres forretninger til et lokale på Vardevej i Bramming.
• Nedslidte undervisningslokaler samt udendørsarealer på Fortuna skolen, afdeling Bakkevejen.
• Trafiksikkerhedsprioriteringer i Bramming, herunder trafikforholdene på Bakkevej langs Fortuna skole, afdeling Bakkevej.
• Status i forhold til Esbjerg kommunes salg af grunden, hvor det tidligere rådhus i Bramming har været beliggende.
• Flere almennyttige boliger i Bramming.
• Boligplacering af flygtninge – sådan foregår det. http://lokalsamfund.esbjergkommune.dk/Files/Images/lokalraadtest/Nyhed-til-lokalraadenes-fAellesside-Boligplacering-af-flygtninge.pdf
• Projekt Høe bæk – den grønne linje i forhold til en fortsættelse af renovering af Høe bæk fra Tværsigvej til Jernbanegade.
• Kommunikation mellem politikere i Esbjerg kommune og lokalrådet, set i perspektivet i forhold til det frivillige bestyrelsesarbejde samt lokale engagement.
• Borgerbudget.
• Information/dialog mellem Esbjerg kommune og lokalrådet i forhold til fremtidige projekter.
• Der er flere steder i Bramming at man er stærkt plaget af støj m.v. i forhold til rågekolonier. Derfor bør indsatsen overfor fjernelse af rågeunger i bestemte godkendte perioder intensiveres.
• Flytte gadebelysning langs cykelsti ved Bramming Kultur- og Fritidscenter, således at der er belysning hvor gående samt cyklende færdes.
• Udstykning/byggemodning af byggegrunde i Bramming – der er mangel på disse.
• Sagsbehandlingstider for byggetilladelser både i forhold til erhvervslivet samt private. Der er klager over lang sagsbehandlingstid.
• Energiforsyning – i Bramming leveres varme til private samt industri primært fra Bramming Fjernvarmeværk – der er udfordringer som bl.a. bevirker at der monteres varmtvandsbeholdere i nye boliger samt at industrien i Bramming ønsker en udbygning af varmeforsyningen.

/ Flere nyheder

7

Status på skoleomstruktureringer

Først, husk at Bramming Lokalråd holder årsmøde på d. 20. marts kl. 19:30 - læs mere her https://bramming-lokalraad.dk/bramming-lokalraad-afholder-aarsmoede/   Baggrund I forbindelse med at Esbjerg Kommune i sommeren/efteråret 2023 skulle vedtage budgettet for...

Bramming Lokalråd afholder årsmøde

Bramming Lokalråd inviterer alle interesserede til Lokalrådets årsmøde:   onsdag d. 20. marts 2024 kl. 19:30. Årsmødet afholdes i mødelokalet på Bramming Banegård.   Dagsorden for årsmødet følger vedtægterne og er i år jf. nedenstående:  Valg af dirigent...

Besparelserne der rammer Bramming i 2024

Sommerferien er ved at være overstået, hvilket betyder at forvaltningen og politikere i Esbjerg Kommune er ved at gøre klar til dette års budgetforhandlinger. Idyllen stopper dog her, da Esbjerg Kommune i 2024, og de efterfølgende år frem mod 2027, står overfor...

/ Kommende lokalrådsmøder

  • 19. april 2017
  • 17. maj 2017
  • 21. juni 2017
  • 20. september 2017
  • 18. oktober 2017
  • 15. november 2017
  • 20. december 2017

/ Seneste projekt

Gadebelysning på Bakkevej

Gadebelysning på Bakkevej

Lokalrådet arbejder på at forbedre gadebelysningen på Bakkevej på begge sider langs boldbanerne