Referat af lokalrådsmøde den 20.04.2015

af | 20. apr 2015 | Afholdte møder, Møder

Referat for mødet i Bramming Kultur- og Fritidscenter

mandag den 20. april 2015, kl. 19.00

Velkommen ved formanden til: Villy, Poul, Alex, Jørn, Kaj Emil, Torben og Søren L

 1. Godkendelse af referatet fra vores seneste møde den 12. marts 2015

Godkendt uden bemærkninger

 1. Banegårdsprojektet – Seneste nyt – Den korte version

Man fornemmede, at nu er det nu, Banegården åbnes for offentligheden og det sker fredag den 24. april 2015. Og forhåbentlig med deltagelse af en masse gæster, der får mulighed for at se cafe´, borgerservice, mødelokale samt 2 kontorer.

Udover dette har en del foreninger og firmaer meldt deres ankomst på åbningsdagen for at være med til at festliggøre denne store begivenhed.

P.t er det ikke muligt at anvende Kontroltårnet, da det fortsat er i brug for togdriften.

Det overvejes at indkøbe højtaleranlæg – skal til debat i Støtteforeningen.

Der arbejdes med opsætning af vidioovervågning på og omkring Banegården

Fremtidige møder i Lokalrådet afholdes på Banegården

 1. Evaluering af årsmødet den 31. marts 2015

Der var enighed om at det var et godt møde. Fremmødet var større end tidligere år.

 1. Mødet Teknik & Byggeudvalget

Blev afholdt sammen med Darum og Hunderup Lokalråd, Bramming havde flest punkter på dagsordenen. Kaj Emil, Alex og Søren deltog. Så nu afventer vi at der kommer noget ud af de punkter, der blev gennemgået.

 1. Nye medlemmer til lokalrådet

Ifølge vedtægterne skal der være 11 medlemmer, der er pt. 8 så ”jagten” på 3 nye igangsættes.

Der er flere i kikkerten. På næste møde gøres status.

Der var i øvrigt enighed om at alle medlemmer skulle have indflydelse på hvem, der optages som nye medlemmer.

 1. Ny webmaster til lokalrådet

Der var forslag om at kontakte ”et ungt menneske” til blandt andet at uploade referater mm til hjemmesiden.

Kaj Emil tager action og kontakter evt. Flemming vedr. hjemmesiderne. (Lokalråd/Banegård)

 1. ”Bordet Rundt” med aktuelle emner

Har du noget på hjerte, som relaterer sig til lokalrådets interesseområde?

Vi tager her en runde, hvor alle har ordet.

I den forbindelse drøfter vi b.la. følgende:

 1. Demokratiets Dag.

Kaj Emil henviste til udsendte indbydelse

 1. Er svømmehallen i fare?

Det forlyder at det kan være tilfældet. Begrundelse herfor er besparelser. Alex undersøger hvad der er muligt at undersøge om: antal besøgende/budgetteret antal besøgende/billetpriser i Bramming/billetpriser i Esbjerg.

 1. Trafikplanen for Bramming

Der kunne ikke koges mere suppe på Trafikplanen.

 1. Eventuelt

På næste møde skal et af dagsordenspunkterne være: ”Markedsføring af lokalrådet”

Alex fortæller at Kommunen er rigtig god til at sørge for vedligeholdelse af belysning.

Deltagere til møde med Økonomiudvalget er ifølge tidligere oplyst: Jean, Kaj Emil og Jørn.

Poul roser ny grusbelægning på diverse stier i byen.

Villy er yderst tilfreds med aftalen om at lokale politikere deltager i et par lokalrådsmøder om året.

Torben ser frem til endelig igangsætning af Banegårdsprojktet

 1. Næste møde

Næste møde er mandag den 1. juni 2015 kl. 19.00 og mødet afholdes på Banegården.

Alex sørger for lokale og forplejning til 8 personer (hvis vi da ikke har fået nye medlemmer inden da ).