Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af lokalrådsmøde den 08.02.2016

af | 8. feb 2016 | Afholdte møder

Lokalrådsmøde 08.02.2016

Kære Venner

Hermed referatet fra lokalrådsmøde, afholdt mandag den 8. februar 2016. Mødet afholdt på banegården.

Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

  1. Godkendelse af referat fra den 11. januar 2016.

Godkendt.

  1. Aktuelle orienteringer til/fra medlemmerne.

Evaluering af mødet med samtlige lokalråd i Esbjerg kommune. En rimelig positiv oplevelse, dejligt at se medlemmerne fra de andre lokalråd. Gode indlæg/gode gruppediskussioner og fint med ildsjæleprisen.

Det fælles bymidte udvalg i Esbjerg kommune har afholdt konference, hvor vi hørte om byplanlægning i Ålborg og fik åndelige klaps i forhold til vaner, fordomme. Godt initiativ.

Mødet med Ulla Koman og Henning Ravn er fastsat til mandag den 14. marts 2016, klokken 19.00. Vi mødes klokken 18.00 på banegården.

  1. Møder med Vej og park og det politiske udvalg.

Det snerper til og vores ønsker til dagsordenen skal indsendes. Mødet med forvaltningen i vej og park, handler om de konkrete problemer/muligheder.

Mødet med det politiske udvalg handler om fremtiden og de emner der ikke kunne opnås enighed om på forvaltningsniveau.

KE og Jørgen Holberg deltager, og Søren Larsen spørges om teknisk support.

  1. Nye boliger i Bramming.

Bramming boligforening har knap 1000 borgere på venteliste og er i en årrække holdt udenfor når puljerne til almene boliger skulle fordeles.

Vi så tegninger for ombygning af rådhuset til 26 tre værelses lejligheder.

Bolig situationen tages op på mødet med kommunens økonomi udvalg.

  1. Dato og sted for Årsmødet.

Årsmødet afholdes onsdag den 30. marts 2016 og vi afholder det på Banegården.

  1. Kollektiv transport i Esbjerg kommune (materiale er udsendt).

To nøgleord,

At banegårdene er naturlige koblinger for den kollektive transport.

At begrebet bybusser ændres til kommune busser.

Erfaringer og resultaterne fra undersøgelsen parker og rejs skal inddrages.

  1. Forslag til arbejdsstruktur (aktivitets, hjemmesider, opfølgning).

Arbejdet i lokalrådet skal fordeles, af demokratiske og praktiske årsager ud fra devisen, ingen kan alt.

KE udarbejder et forslag til diskussion på næste lokalrådsmøde.

KH

Kaj Emil