Bramming Lokalråd afholder årsmøde

af | 7. feb 2024 | Generel nyhed

Bramming Lokalråd inviterer alle interesserede til Lokalrådets årsmøde:

 

onsdag d. 20. marts 2024 kl. 19:30.

Årsmødet afholdes i mødelokalet på Bramming Banegård.

 

Dagsorden for årsmødet følger vedtægterne og er i år jf. nedenstående:

  1.  Valg af dirigent
  2. Lokalrådets beretning om det forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor
  4. Ændring af vedtægter
  5. Indkomne forslag fra borgere
  6. Valg af lokalrådsmedlemmer samt suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

 

Punkt 4 vedrørende ændring af vedtægter omhandler, at Lokalrådet udpeger en bestyrelse som tegner Lokalrådet overfor banker o.lign. Herudover omhandler vedtægtsændringerne præciseringer. Vedtægterne vil blive publiceret på denne side når de er godkendt af Esbjerg Kommune.