Bramming har i 2024 150-års jubilæum som stationsby

Vi kan i Bramming i 2014 fejre byens 150 års jubilæum som stationsby. Stationen blev indviet i d. 3. oktober 1874 og har siden skabt grundlag for byens udvikling.

 

 

Gå med Esbjerg Kommune på opdagelse i Brammings historie

Du kan på Esbjerg Kommunes hjemmeside gå på opdagelse i Brammings historie og læse om fortællinger fra byen.

Få tilskud til et arrangement

Bramming Lokalråd har i forbindelse med Brammings byjubilæum en pulje på op til 250.000 kr. som bl.a. kan bruges til at støtte arrangementer der medvirker til at markere byens jubilæum.

Vi vil derfor opfordre alle, som har en ide til et arrangement, om at søge tilskud.

Ved fordelingen af tilskud lægger Lokalrådet særligt vægt på at de arrangementer som støttes skal være relevante for byens jubilæum. For at være relevant, så kan der søges inspiration i følgende – som dog ikke er en udtømmende liste

 

  • Arrangementet kan indholdsmæssigt omhandle jubilæet
  • Arrangementet kan i særlig grad medvirke til at markedsføre Brammings jubilæum som stationsby
  • Arrangementet kan gøre Brammingenserne stolte af at være Brammingensere – f.eks. ved formidling af viden om byen
  • Arrangementet kan søge at skabe  nye fællesskaber – f.eks. ved at inddrage borgere som typisk ikke deltager i aktiveter i byen
  • Arrangementet kan medvirke til at øge tilflytningen til Bramming

Udover at arrangementet skal være relevant for Brammings jubilæum som stationsby, så lægger Lokalrådet også særligt vægt på

  • at arrangementer aktivt inddrager så bred en målgruppe som muligt
  • at arrangementer øger sammenhængskraften i byen
  • at arrangementer markedsfører byens jubilæum som stationsby
  • at eventuelt overskud senere forventes anvendt, så flest mulige får gavn af det

Tilskuddet som ydes kan maksimalt udgøre 50% af de samlede omkostninger – dog maksimalt 50.000 kr. Hvis Lokalrådet finder at et arrangement særligt medvirker til at markerer byjubilæet, så kan Lokalrådet frit vælge at støtte med et større beløb.

Lokalrådet forbeholder sig retten til frit at vælge imellem de indkomne ansøgninger og uden yderligere begrundelse acceptere eller afvise ansøgninger.

Lokalrådet vil på Lokalrådets mødet medio april behandle de indkomne ansøgninger. Lokalrådet skal have ansøgninger i hænde senest 2 dage før mødets afholdelse

Lokalrådet giver umiddelbart efter, beslutning om accept eller afvisning, besked om der ydes tilskud eller ikke.

Ansøgningen skal sendes med relevante bilag i én samlet mail til Lokalrådets formand.