Budgetforslags-ønsker til budget 2018

af | 9. aug 2017 | Generel nyhed

Budgetforslags-ønsker til budget 2018

Budgetforslagsønsker til budget 2018 fra lokalrådet i Bramming.

I henhold til nedenstående forslag fremsender lokalrådet i Bramming i uprioriteret rækkefølge forslag til budget 2018.

Vi vil endnu en gang sige tak for bevillingen til områdefornyelse m.v. i Bramming, men bevillingen rækker ikke til samtlige de forbedringer, som Bramming by står overfor.

 • Renovering af skøjtesøen samt ishockeysøen. Lokalrådet anbefaler renoveringsforslag 3 som forvaltningen har udarbejdet kombineret med belysning rundt om søerne samt motionsredskaber som også anbefalet i udviklingsmøder afholdt med SEPE. I forslaget er indarbejdet at der skal ske en oprensning af søerne hvert 5. år. Se vedhæftede renoveringsforslag.
 • Derudover foreslår lokalrådet at der fra skøjtesøen etableres vand fra skøjtesøen til bibliotekssøen via åbne kanaler eller anden form for vandgennemstrømning. Vi har ikke meget ”synlig vand” i Bramming – derfor vil det være oplagt at forskønne byen med dette. Se vedhæftede foto fra torvet i Varde.
 • Fortunaskolen, afdeling Bakkevejen. Lokalrådet har fået mange henvendelser fra forældre og skolebestyrelsesmedlemmer som synes at skolen er meget nedslidt. Lokalrådet har ved selvsyn konstateret, at dette er korrekt. Derfor ansøges om at der samtidig med Esbjerg kommunes udarbejdelse af masterplanen for skoleområdet bliver indarbejdet, at der bygges en ny skole i Bramming og at Bakkevejens skole nedlægges. For skolen er ikke klar til fremtiden og derfor melder sig følgende: Er to store folkeskoler nødvendigvis det rigtige til evig tid? Er det i orden at byde vort personale, elever og forældre utidssvarende rammer i en tid med ny skolereform og fremtids-udfordringer? Er det godt nok med lap på lap og klud på klud. Derfor bør der nu indarbejdes i de kommunale budgetter samt anlægsinvesteringer, at der bygges en ny skole i Bramming. Dette også set i perspektiv i forhold til Esbjerg kommunes 2020 bosætningsplan.
 • Esbjerg kommune og Din Forsyning har etableret et regnvandsbassin i Bramming og samtidig foretaget en oprensning/slyngning af Høe bæk på den ene side af Tværsigvej. Desværre er Høe bæk på den anden side af Tværsigvej og hen til Nygårdsvej ikke blevet medtaget. Bækken er meget tilgroet og der er i perioder kraftige lugtgener langs bækken og der er set skadedyr. Dette gør at det både miljømæssigt samt sundhedsmæssigt ikke er forsvarligt at have en bæk i så ringe stand i tætbeboet område. Derfor ansøges om oprensning og slyngning af bækken. Samtlige grundeejerforeninger er særdeles positiv overfor forslaget og at der snarest bør ske en forbedring.
 • Branddammen/søen ved Nygårdsvej er total tilgroet og der er skadedyr i området. Derfor ansøges om at søen bliver oprenset og at buske samt træer bliver beskåret.
 • Der er en mindre sø bagved Sønderparken samt Mulvadparken. Den er forsømt. Derfor forslår lokalrådet at Esbjerg kommune afsættes midler til at gøre den mere attraktiv samt besøgsvenlig.
 • Der bør opstilles flere affaldskurver i midtbyen. Desuden er der ingen affaldskurve ved skøjtesøen, hvilket bør indarbejdes sammen med forslaget om renovering af søen samt stien.
 • Der mangler flere offentlige toiletter i Bramming by. I dag er der således kun offentlige toiletter ved Bramming Apotek. Der findes ingen på strækningen langs Nørregade samt Storegade samt ved Bramming banegård. Derudover ansøges om at toiletterne ved Bramming Apotek istandsættes. Sidste år gennemgik formanden for lokalrådet sammen med en medarbejder fra Esbjerg kommune bygningen og det skønnes at kunne istandsættes for ca. 150.000 kr.
 • Der henvises til svarskrivelse ultimo juni 2017 som er sendt til direktør samt udvalgsformand for Borger og Arbejdsmarked i forhold til at lokalrådet ønsker at Esbjerg kommune indgår nyt lejemål med DSB/BaneDanmark, således at projektet fortsætter efter 1. april 2018. Det kan oplyses, at lokalrådet har haft et meget positivt samarbejde med forvaltningen samt Kirkens Korshær, som har bevirket der nu er indgået aftale med ny forpagter at cafeen, således at den om kort tid genåbner som en socialøkonomisk virksomhed.
 • Lokalrådet anmoder Esbjerg kommune om at indarbejde i de kommende års budgetter en omfartsvej nord og øst om Bramming by, således at den tunge trafik ikke skal gennem byen og for mange gennem/under Viadukten.

 

Venlig hilsen

Jørgen Holberg
Lokalrådsformand i Bramming
51273622

BRAMMING SKØJTESØER renoveringsforslag (3)

Svarskrivelse vedr. Bramming banegård

 

/ Flere nyheder

7

Status på skoleomstruktureringer

Først, husk at Bramming Lokalråd holder årsmøde på d. 20. marts kl. 19:30 - læs mere her https://bramming-lokalraad.dk/bramming-lokalraad-afholder-aarsmoede/   Baggrund I forbindelse med at Esbjerg Kommune i sommeren/efteråret 2023 skulle vedtage budgettet for...

Bramming Lokalråd afholder årsmøde

Bramming Lokalråd inviterer alle interesserede til Lokalrådets årsmøde:   onsdag d. 20. marts 2024 kl. 19:30. Årsmødet afholdes i mødelokalet på Bramming Banegård.   Dagsorden for årsmødet følger vedtægterne og er i år jf. nedenstående:  Valg af dirigent...

Besparelserne der rammer Bramming i 2024

Sommerferien er ved at være overstået, hvilket betyder at forvaltningen og politikere i Esbjerg Kommune er ved at gøre klar til dette års budgetforhandlinger. Idyllen stopper dog her, da Esbjerg Kommune i 2024, og de efterfølgende år frem mod 2027, står overfor...

/ Kommende lokalrådsmøder

 • 19. april 2017
 • 17. maj 2017
 • 21. juni 2017
 • 20. september 2017
 • 18. oktober 2017
 • 15. november 2017
 • 20. december 2017

/ Seneste projekt

Gadebelysning på Bakkevej

Gadebelysning på Bakkevej

Lokalrådet arbejder på at forbedre gadebelysningen på Bakkevej på begge sider langs boldbanerne