Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Faunastriber” – Vær med til at skabe mere liv omkring os

af | 6. feb 2019 | Generel nyhed

Faunastriber” – Vær med til at skabe mere liv omkring os

Esbjerg Kommune er nu med i projekt ”Faunastriber” sammen med andre Kommuner, landboforeninger, foreninger og naturorganisationer.

Lokalrådene kan hjælpe med at dele information om projektet med de lokale private lodsejere og landmænd. Dermed udbrede kendskabet til projektets muligheder, og de grønne tiltag i jeres lokalområde fremmes.

Konceptet er enkelt. Lodsejeren stiller jord til rådighed for faunastriberne og betaler for såning af en udvalgt frøblanding (se foto) til fast pris: 1.200 kr. + moms for en strækning på op til 800 m i 3 meters bredde. Kommunerne betaler for frøene.

Formålet med projektet er at få etableret faunastriber, der giver bedre betingelser for flora og fauna, samt øger biodiversiteten og naturværdien. 100 landmænd har allerede sået 100 km faunastriber.

Læs mere om projektet på www.faunastriber.dk, hvor også tilmelding kan ske inden 20. april 2019.

Esbjerg Kommune opfordrer alle forpagtere af kommunale landbrugsarealer til at deltage i projektet.

 

/ Flere nyheder

7

Status på skoleomstruktureringer

Først, husk at Bramming Lokalråd holder årsmøde på d. 20. marts kl. 19:30 - læs mere her https://bramming-lokalraad.dk/bramming-lokalraad-afholder-aarsmoede/   Baggrund I forbindelse med at Esbjerg Kommune i sommeren/efteråret 2023 skulle vedtage budgettet for...

Bramming Lokalråd afholder årsmøde

Bramming Lokalråd inviterer alle interesserede til Lokalrådets årsmøde:   onsdag d. 20. marts 2024 kl. 19:30. Årsmødet afholdes i mødelokalet på Bramming Banegård.   Dagsorden for årsmødet følger vedtægterne og er i år jf. nedenstående:  Valg af dirigent...

Besparelserne der rammer Bramming i 2024

Sommerferien er ved at være overstået, hvilket betyder at forvaltningen og politikere i Esbjerg Kommune er ved at gøre klar til dette års budgetforhandlinger. Idyllen stopper dog her, da Esbjerg Kommune i 2024, og de efterfølgende år frem mod 2027, står overfor...

Spærring af viadukten

Spærring af viadukten

Viadukten under jernbanen på Høevej ved Gørdingvej spærres fra den 22.oktober 2018 – 26.oktober 2018 pga. af anlægsarbejde.

Omkørsel henvises via Gørdingvej – Sdr. Høevej – Høevej.

/ Kommende lokalrådsmøder

  • 19. april 2017
  • 17. maj 2017
  • 21. juni 2017
  • 20. september 2017
  • 18. oktober 2017
  • 15. november 2017
  • 20. december 2017

/ Seneste projekt

Gadebelysning på Bakkevej

Gadebelysning på Bakkevej

Lokalrådet arbejder på at forbedre gadebelysningen på Bakkevej på begge sider langs boldbanerne