Lokalrådet

Egne møder

Bramming Lokalråd mødes, som udgangspunkt, den tredje onsdag i hver måned – dog undtagen i juli hvor Lokalrådet holder sommerferie.

På møderne orienterer formanden og foreningernes repræsentanter om relevante emner og henvendelser siden sidste møde. Emnerne danner baggrund for Lokalrådets efterfølgende drøftelser. 

Lokalrådet drøfter desuden hvordan projekter, indenfor Lokalrådets virkeområde, kan understøttes af Lokalrådet.

Bramming Lokalråds møder er jf. vedtægterne lukkede, hvor Lokalrådet dog, når det er relevant, afholder åbne møder.

 

Skøjtesøen
Skøjtesøen

Lokalrådet

Ekstern dialog

Bramming Lokalråd arbejder for at varetage borgernes interesser i forhold til Brammings udvikling. Arbejdet sker i et tværgående samarbejde med adskillige interessenter.

De interessenter som Bramming Lokalråd har en planlagt, og løbende dialog med, er nedenstående.

Herudover søger Lokalrådet at indgå i dialog med, så mange lokale interessenter som det er relevant ved udviklingen af Lokalrådets initiativer.

 

Esbjerg Kommune, Økonomiudvalget

Esbjerg Kommunes Økonomiudvalg og Bramming Lokalråd mødes årligt, typisk i 2. kvartal, til drøftelse af hvordan Lokalrådets initiativer kan finansieres. 

På baggrund af drøftelserne fremstiller og indsender Bramming Lokalråd ønsker til Økonomiudvalget for det efterfølgende års budget.

Esbjerg Kommune, Plan- og Byudviklingsudvalget

Esbjerg Kommunes politiske Plan- og Byudviklingsudvalg og Bramming Lokalråd mødes årligt, typisk i 1. kvartal, til drøftelse af hvordan Bramming Lokalråd gerne ser Bramming udvikles. Drøftelserne tager udgangspunkt i såvel nuværende, og kommende, kommune- og lokalplaner.

Formandsmøde for Lokalråd

Esbjerg Kommunes lokalråd mødes årligt til et tværgående møde faciliteret af Esbjerg Kommunes landdistrikskoordinator. På mødet drøftes forhold som er relevant for alle lokalråd.

Bramming Byforum

Esbjerg Kommune har nedsat tre byfora, som arbejder med udvikling i Esbjerg, Ribe og Brammings bymidter.

Byfora har deltagere fra erhvervslivet, borgere, organisationer samt repræsentanter fra politiske udvalg og administrationen. Hvert byforum mødes 2 gange hvert år og diskuterer udviklingen, udarbejder handleplaner og igangsætter initiativer i bymidterne.

Bramming Lokalråd deltager i Bramming Byforum.

Banegårdens venner

Bramming Banegård er ejet af DSB ejendomme og lejet på uopsigelig kontrakt af Esbjerg Kommune. Aktiviteterne i banegårdens lokaler står støtteforeningen, Banegårdens Venner.

Bramming Lokalråd deltager, som bruger af banegården.

 

Borgerdialog – Åbent Lokalråd 

Bramming Lokalråds møder er jf. vedtægterne lukkede. Lokalrådet afholder i 2023 flere åbne møder, hvor borgere kan deltage. Møderne afholdes forinden Lokalrådets ordinære møde og hvert møde vil tage udgangspunkt i ét tema. De åbne Lokalrådsmøder annonceres særskilt.

 

Løbende

Årshjul

Mange af Bramming Lokalråds aktiviteter er bundet af processen for de politikske udvalg i Esbjerg Kommune. For at  Lokalrådet kan bidrage med initiativer og ønsker til de politiske udvalg, så følger Lokalrådets aktiviteter nedenstående årshjul.

Årshjulet er med forbehold for ændringer.

 

Skøjtesøen
januar
 • Ordinært møde
 • Fastlæggelse af punkter til drøftelse med Plan- og Byudviklingsudvalget
 • Foreninger indkaldes til at fremsætte deres repræsentanter til Lokalrådet
februar
 • Ordinært møde
 • Fastlæggelse af punkter til drøftelse med Økonomiudvalget
marts
 • Ordinært møde
 • Årsmøde i Lokalrådet (generalforsamling)
april
 • Ordinært møde
 • Møde med Plan- & Byudviklingsudvalget
maj
 • Ordinært møde
 • Møde med Økonomiudvalget
 • Møde i Bramming Byforum
juni
 • Ordinært møde & sommerafslutning
 • Indsendelse af ønsker til Esbjerg Kommunes budget for næste år
juli
 • Intet møde grundet sommerferie
august
 • Ordinært møde
september
 • Åbent Lokalråd
 • Ordinært møde
oktober
 • Åbent Lokalråd
 • Ordinært møde
 • Fællesmøde med øvrige lokalråd i gammel Bramming Kommune
november
 • Ordinært møde
 • Møde i Bramming Byforum
december
 • Ordinært møde & juleafslutning

Referat

Egne møder

Ordinært møde d. 19. oktober 2023

Dagsorden/referat     Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 18. oktober 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.   Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Hans A. Sørensen (HAS), Hanne Pontoppidan (HP), Torben Hagen (TH), Villy Petersen...

læs mere

Ordinært møde d. 20. september 2023

Dagsorden/referat     Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 20. september 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.   Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Frank Tøstesen (FT), Daniel Holm Hansen (DHH), Hans A. Sørensen (HAS), Hanne...

læs mere

Ordinært møde d. 23. august 2023

Dagsorden/referat     Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 23. august 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.   Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Frank Tøstesen (FT), Daniel Holm Hansen (DHH), Hans Peder Kudsk (HPK), Jeppe Nyhse Dahl...

læs mere

Ordinært møde d. 21. juni 2023

Dagsorden/referat     Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 21. juni 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.   Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Frank Tøstesen (FT), Hanne Pontoppidan (HP), Daniel Holm Hansen (DHH), Peder Kudsk (HPK),...

læs mere

Ordinært møde d. 24. maj 2023

Dagsorden/referat     Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 24. maj 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.   Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Flemming Drejer (FD), Daniel Holm Hansen (DHH), Frank Tøstesen (FT), Villy Petersen (VP),...

læs mere

Ordinært møde d. 19. april 2023

Dagsorden/referat     Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 19. april 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.   Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Flemming Drejer (FD), Daniel Holm Hansen (DHH), Frank Tøstesen (FT), Villy Petersen...

læs mere