Lokalrådet

Egne møder

Bramming Lokalråd mødes, som udgangspunkt, den tredje onsdag i hver måned – dog undtagen i juli hvor Lokalrådet holder sommerferie.

På møderne orienterer formanden og foreningernes repræsentanter om relevante emner og henvendelser siden sidste møde. Emnerne danner baggrund for Lokalrådets efterfølgende drøftelser. 

Lokalrådet drøfter desuden hvordan projekter, indenfor Lokalrådets virkeområde, kan understøttes af Lokalrådet.

Bramming Lokalråds møder er jf. vedtægterne lukkede, hvor Lokalrådet dog, når det er relevant, afholder åbne møder.

 

Skøjtesøen
Skøjtesøen

Lokalrådet

Ekstern dialog

Bramming Lokalråd arbejder for at varetage borgernes interesser i forhold til Brammings udvikling. Arbejdet sker i et tværgående samarbejde med adskillige interessenter.

De interessenter som Bramming Lokalråd har en planlagt, og løbende dialog med, er nedenstående.

Herudover søger Lokalrådet at indgå i dialog med, så mange lokale interessenter som det er relevant ved udviklingen af Lokalrådets initiativer.

 

Esbjerg Kommune, Økonomiudvalget

Esbjerg Kommunes Økonomiudvalg og Bramming Lokalråd mødes årligt, typisk i 2. kvartal, til drøftelse af hvordan Lokalrådets initiativer kan finansieres. 

På baggrund af drøftelserne fremstiller og indsender Bramming Lokalråd ønsker til Økonomiudvalget for det efterfølgende års budget.

Esbjerg Kommune, Plan- og Byudviklingsudvalget

Esbjerg Kommunes politiske Plan- og Byudviklingsudvalg og Bramming Lokalråd mødes årligt, typisk i 1. kvartal, til drøftelse af hvordan Bramming Lokalråd gerne ser Bramming udvikles. Drøftelserne tager udgangspunkt i såvel nuværende, og kommende, kommune- og lokalplaner.

Formandsmøde for Lokalråd

Esbjerg Kommunes lokalråd mødes årligt til et tværgående møde faciliteret af Esbjerg Kommunes landdistrikskoordinator. På mødet drøftes forhold som er relevant for alle lokalråd.

Bramming Byforum

Esbjerg Kommune har nedsat tre byfora, som arbejder med udvikling i Esbjerg, Ribe og Brammings bymidter.

Byfora har deltagere fra erhvervslivet, borgere, organisationer samt repræsentanter fra politiske udvalg og administrationen. Hvert byforum mødes 2 gange hvert år og diskuterer udviklingen, udarbejder handleplaner og igangsætter initiativer i bymidterne.

Bramming Lokalråd deltager i Bramming Byforum.

Banegårdens venner

Bramming Banegård er ejet af DSB ejendomme og lejet på uopsigelig kontrakt af Esbjerg Kommune. Aktiviteterne i banegårdens lokaler står støtteforeningen, Banegårdens Venner.

Bramming Lokalråd deltager, som bruger af banegården.

 

Borgerdialog – Åbent Lokalråd 

Bramming Lokalråds møder er jf. vedtægterne lukkede. Lokalrådet afholder i 2023 flere åbne møder, hvor borgere kan deltage. Møderne afholdes forinden Lokalrådets ordinære møde og hvert møde vil tage udgangspunkt i ét tema. De åbne Lokalrådsmøder annonceres særskilt.

 

Løbende

Årshjul

Mange af Bramming Lokalråds aktiviteter er bundet af processen for de politikske udvalg i Esbjerg Kommune. For at  Lokalrådet kan bidrage med initiativer og ønsker til de politiske udvalg, så følger Lokalrådets aktiviteter nedenstående årshjul.

Årshjulet er med forbehold for ændringer.

 

Skøjtesøen
januar
 • 17. januar kl. 19:30-21:30 – Ordinært møde
 • 31. januar kl. 19:30-21:30 – Ekstraordinært møde i forbindelse med planlægning af Stationsbyen Bramming 150 års jubilæum
 • Forud for årsmødet i marts indkaldes foreninger til at fremsætte deres repræsentanter til Lokalrådet
februar
 • 21. februar kl. 19:30-21:30 – Ordinært møde
 • Fastlæggelse af prioriteringer forud for årets drøftelse med Økonomiudvalget
marts
 • 10. marts kl. 08:00-12:00 – Temadag for Lokalrådet forud for muligt borgermøde – Tema: Hvordan sikrer vi helhed og koordinering i udviklingsplanerne for Bramming
 • 20. marts kl. 18:00-19:30 – Ordinært møde
 • 20. marts kl. 19:30-21:30 – Årsmøde i Lokalrådet (generalforsamling). Alle er velkomne her.
april
 • 17. april kl. 19:30-21:30 – Ordinært møde
maj
 • 22. maj kl. 19:30-21:30 – Ordinært møde
 • Møde med Økonomiudvalget
 • Møde i Bramming Byforum
juni
 • 19. juni kl. 19:30-21:30 – Ordinært møde & sommerafslutning
 • Indsendelse af ønsker til Esbjerg Kommunes budget for næste år
juli
 • Lokalrådet holder sommerferie, hvorfor der ikke er planlagt møder
august
 • 21, august kl. 19:30-21:30 – Ordinært møde
september
 • 18. september kl. 19:30-21:30 – Ordinært møde
oktober
 • 23. oktober kl. 19:30-21:30 – Ordinært møde
 • Fællesmøde med øvrige lokalråd i gammel Bramming Kommune
november
 • 20. november kl. 19:30-21:30 – Ordinært møde
 • Møde i Bramming Byforum
december
 • 18. december kl. 19:30-21:30 – Ordinært møde & juleafslutning

Referat

Egne møder

Ordinært møde d. 17. januar 2024

Dagsorden/referat     Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 17. januar 2024, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.   Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Hanne Pontoppidan (HP), Carsten Tønder (CT), Hans A. Sørensen...

læs mere

Ordinært møde d. 13. december 2023

Dagsorden/referat     Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 20. december 2023, kl. 18:30-20:00 på Bramming Banegård, hvorefter årets julefrokost afholdes i Lokalrådet.   Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Torben Hagen (TH), Villy Petersen...

læs mere

Ordinært møde d. 15. november 2023

Dagsorden/referat     Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 15. november 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.   Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Hanne Pontoppidan (HP), Torben Hagen (TH), Villy Petersen (VP), Frank Tøstesen (FT),...

læs mere

Ordinært møde d. 19. oktober 2023

Dagsorden/referat     Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 18. oktober 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.   Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Hans A. Sørensen (HAS), Hanne Pontoppidan (HP), Torben Hagen (TH), Villy Petersen...

læs mere

Ordinært møde d. 20. september 2023

Dagsorden/referat     Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 20. september 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.   Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Frank Tøstesen (FT), Daniel Holm Hansen (DHH), Hans A. Sørensen (HAS), Hanne...

læs mere

Ordinært møde d. 23. august 2023

Dagsorden/referat     Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 23. august 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.   Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Frank Tøstesen (FT), Daniel Holm Hansen (DHH), Hans Peder Kudsk (HPK), Jeppe Nyhse Dahl...

læs mere