Lokalrådet arbejder på at forbedre gadebelysningen på Bakkevej på begge sider langs boldbanerne