Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 13. december 2023

af | 13. dec 2023 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

 

 

Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 20. december 2023, kl. 18:30-20:00 på Bramming Banegård, hvorefter årets julefrokost afholdes i Lokalrådet.

 

Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Torben Hagen (TH), Villy Petersen (VP), Frank Tøstesen (FT), Daniel Holm Hansen (DHH), Hans Juhl Hansen (HJH), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Hans Peder Kudsk (HPK), Flemming Dreyer (FD), Hans A. Sørensen (HAS)

 

Afbud: Anja Mølgaard, Carsten Tønder (CT), Hanne Pontoppidan (HP)

 

Der er følgende punkter til dagsordenen:

 

 1. Valg af referant:

 

Hans A. Sørensen

 

 1. Dialog med Lokalrådspolitikkere

 

Ingen aktuelle sager.

 

 1. Godkendelse af referat fra Lokalrådsmøde d. 15. november 2023

 

Referat blev godkendt uden kommentarer.

 

 1. Siden sidst:

 

 1. Formanden:

 

 • Vi har modtaget en henvendelse fra Kommunen vedr. Aprilfestival ifm. udpegning af lokationer for arrangementer i byen.

 

 • Der er mulighed for at Bramming Egnsmuseum lukker ifm. den nye struktur for området, og formanden vil tage en konstruktiv kontakt til den nye direktør ifm. fremtidige muligheder.

 

 • 150 års jubilæet er der afholdt et møde med xxxx (input tak), og der er taget kontakt til Mogens Jessing for udarbejdelse af materiale til et ikon/logo til det fore-stående jubilæum, og udkast blev vist. Der er også en kontakt med en person fra Lunderskov, hvor der også er et lignende jubilæum forude, og måske en mulighed for samarbejde på nogle udvalgte områder ?

 

 • Det tyder på at Bramming Uge-Avis bliver afløst af et nyt alternativ som under navnet Bramming Posten skal fortsætte i en månedlig udgave, og forhandlinger omkring set-up kører.

 

 • Byggegrunde i Wendelparken er blevet udbudt, og der er stille og rolig gang i salget.

 

 • Nedrivning af Multicenteret er påbegyndt, og dermed tankerne omkring anvendelse på børnepasningsområdet forpasset her.

 

 • Fundraising til belysningen ved Vandtårnet er under udarbejdelse i samarbejde med Kjerstine Djernes fra Esbjerg Kommune.

 

 

 1. Igangværende høringer & høringssvar

 

Ingen aktuelle

 

 1. Nyt fra medlemmernes bagland:

 

Ingen aktuelle

 

 • Økonomi:

 

Der er en fornuftig økonomi i Lokalrådet.

 

 • Eventuelt:

 

Intet

 

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 17. januar 2024, kl. 19:30-21:30

 

                                                                                                                                                    

Med venlig hilsen

 

Mikkel Anders Guldberg Rytter

Formand