Ordinært møde d. 17. januar 2024

af | 17. jan 2024 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

 

 

Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 17. januar 2024, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.

 

Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Hanne Pontoppidan (HP), Carsten Tønder (CT), Hans A. Sørensen (HAS).

 

Afbud: Anja Mølgaard, Torben Hagen (TH), Daniel Holm Hansen (DHH),  Hans Peder Kudsk (HPK), Flemming Drejer (FD), Villy Petersen (VP), Frank Tøstesten (FT), Hans Juhl Hansen (HJH),

 

Der er følgende punkter til dagsordenen:

 

 1. Valg af referant:

 

Hans A. Sørensen

 

 1. Dialog med Lokalrådspolitikkere

 

Ingen aktuelle sager.

 

 1. Godkendelse af referat fra Lokalrådsmøde d. 20. december 2023

 

Referat blev godkendt uden kommentarer.

 

 1. Siden sidst:

 

 1. Formanden:

 

 • Vi har modtaget et brev fra Esbjerg Kommune med besked om bidrag til 150 års jubilæum på kr. 208.900,- som bliver overført til Lokalrådets konto. Anvendelse af pengene vil blive drøftet og vedtaget ved kommende lokalrådsmøde.

 

 • Formanden har talt med en repræsentant fra foreningen for Lystanlægget i Bramming, som afholder Generalforsamling i januar måned. De ønsker at indgå i dialog ifm. 150 års jubilæet.

 

 • Torsdag d. 3. oktober 2024 er den officielle dato for afholdelse af 150 års jubilæet i byen.

 

 • Banegårdens venner har også henvendt sig ifm. 150 års jubilæet for at høre til eventuelle bidrag eller samarbejde, og det forsøges at arrangere et møde inden længe.

 

 • Formanden har modtaget en henvendelse fra Bramming Egnsmuseum med ønske om afholdelse af et dialogmøde for en drøftelse af fremtiden. Alle interesserede er velkomne og man kan dukke op uanmeldt mandag d. 29. januar kl. 19:00-20:30 og byde ind med input, der kan tages med i evalueringen.

 

 • Der vil blive afholdt en Temadag for Lokalrådet søndag d. 10. marts, kl. 08:00-12:00. Mødeindkaldelse følger inkl. agenda og sted for afholdelse.

 

 • Lokalrådet har modtaget en henvendelse fra Byplan ifm. forslag/input til navngiv-ning for de nye udstykninger på Gartneriet. Det er tænkt som et socialt boligområde og forslag skal være indgivet inden udgangen af januar måned 2024.

 

 • Der er afholdt et møde med Esbjerg Kommune og Søren Byskov ifm. belysning på Vandtårnet, hvor Hanne er initiativtager, og hvor der nu er aktiveret arkitekter på projektet og det forventes at koste kr. 250.000,-/300.000,- samlet, hvilket der skal igangsættes Fundraising på.

 

 • Bramminoen er der også afholdt endnu et møde med Steen Gelsing fra Esbjerg Kommune, hvor der forsat ligger kr. 200.000,- til udarbejdelse af en projektplan og det blev aftalt at han vil vende retur med oplæg til hvordan projektet startes i gang.

 

 

 1. Igangværende høringer & høringssvar

 

Ifm. besparelser vil man fra Kommunen reducere Dags-tilbud fra 7 til 4 områder, hvilket er anfægtet og man lægger nu op til 5 områder, hvor der skal være indgivet svarskrivelser inden for 14 dage, og dette er under udarbejdelse.

 

På skoleområdet er der også frist for høringssvar ifm. decentral skoleledelse, hvor fristen ligger 21. januar ’24, og ligeledes her er det under udarbejdelse.

 

 1. Nyt fra medlemmernes bagland:

 

Ingen aktuelle

 

 • Økonomi:

 

Der er en fornuftig økonomi i Lokalrådet.

 

 • Eventuelt:

 

Der bliver afholdt et ekstraordinært Lokalrådsmøde onsdag d. 31. marts, kl. 19:30 med 150 års jubilæet som eneste tema for aftenen.

 

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 21. februar 2024, kl. 19:30-21:30

 

                                                                                                                                      

Med venlig hilsen

 

Mikkel Anders Guldberg Rytter

Formand