Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 20. september 2023

af | 20. sep 2023 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

 

 

Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 20. september 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.

 

Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Frank Tøstesen (FT), Daniel Holm Hansen (DHH), Hans A. Sørensen (HAS), Hanne Pontoppidan (HP), Torben Hagen (TH), Villy Petersen (VP), Flemming drejer (FD), Carsten Tønder (CT).

 

Afbud: Anja Mølgaard, Hans Juhl Hansen (HJH), Hans Peder Kudsk (HPK), Jeppe Nyhse Dahl (JND).

 

Der er følgende punkter til dagsordenen:

 

  1. Valg af referant:

 

Hans A. Sørensen

 

  1. Dialog med Lokalrådspolitikkere

 

Ingen aktuelle sager.

 

  1. Godkendelse af referat fra Lokalrådsmøde d. 23. august 2023

 

Referat blev godkendt uden kommentarer.

 

  1. Siden sidst:

 

  1. Formanden:

 

Formanden har skrevet rundt vedr. navngivning af det nye område på Parkvej. Flere forslag er indkommet, men nogle også afvist af kommunen pga. kriterier som ikke er opfyldt. Kommunen indstiller 4 forslag til staten, der så fastlægger et endeligt navn.

 

Bramming kan fejre 150 års jubilæum i 2024, og der har været afholdt indledende møder med Kommunen, hvor Kommunen har givet tilsagn om et bidrag på kr. 200.000,00. Datoen menes at være primo oktober, men det kan også være andre datoer på året. Det blev aftalt at vi til næste møde forhører os omkring for at finde 2-3 tovholdere i Lokalrådet.

 

Der har været afholdt møde med Kommunen vedr. vedligehold, belysning mv. på vandtårnet, men der skal skaffes midler, hvilket Kommunen har givet tilsagn om at undersøDer kan også laves noget Fundraising, hvilket der efterlyses i Lokalrådet.

 

I forbindelse med budgetforhandlingerne + skolerne i Esbjerg Kommune har Lokalrådet indsamlet 1.038 underskrifter (hvilket svarer til ca. 10% af byens befolkning), og der vil kæmpes videre på alle fronter til bevarelse af byens skoler i en fornuftig tilstand. Ifølge planen skal Kommunen ud over årets besparelse finde 2 mio. i 2024, 5 mio. i 2025 og 5 mio. i 2026. Fra sommeren ’24 skal der være en ny ledelsesstruktur på plads for skoler.

I første omgang vil byens skolebestyrelse indhente informationer og efterfølgende vil de kontakte Lokalrådet for en fælles indsats.

 

Daginstitutioner er også et tema, og Lokalrådet har med stor undren konstateret, at Ribe har fået bevilliget 64 mio. til området på trods af alle besparelser, samt det faktum, at vi i Bramming over mange år har påtalt et voksende problem.

 

  1. Igangværende høringer & høringssvar

 

Ikke noget nyt her.

 

  1. Nyt fra medlemmernes bagland:

 

HHI har afholdt en succesfuld ”Gadefest” i byen med stor opbakning fra byens borgere.

 

  • Orientering vedr. Bramminoen

 

Der har været afholdt møde med Landskabsarkitekt Steen Gelsing, og der skal laves en plan og et projekt til præsentation for Esbjerg Kommune for at få de afsatte kr. 0,2 mio. ud og arbejde, så der efterfølgende kan igangsættes Fundraising som næste skridt.

 

  • Økonomi:

 

Ikke noget nyt her.

 

  • Eventuelt:

 

Daniel arbejder fortsat på Disc-golf bane i byen, og der skal afholdes møder i den kommende tid med Esbjerg Kommune.

 

Daniel har deltaget ved Trafikmøde i Esbjerg, hvor konklusion var fokus på de ”bløde”    trafikanter i Kommunen.

 

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 18. oktober 2023, kl. 19:30-21:30

 

                                                                                                                                                    

Med venlig hilsen

 

Mikkel Anders Guldberg Rytter

Formand