Ordinært møde d. 21. december 2022

af | 1. jan 2022 | Afholdte møder

Tilstede var: Mikkel, Hanne, Villy, Jeppe, Hans Juhl, Hans Anton, Flemming, Daniel, Søren

Fraværende var: Anja, Frank

Agenda

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Siden sidst
  1. Formanden
 1.          Orientering om seneste møde i Bramming Byforum
 2.        Orientering om gavlmaleri på Bodega Kontorets gavl ved Nørretorv

                                                           iii.      Orientering om invitation til deltagelse i dialog med Esbjerg Kommune vedr. områdetudviklingen på Idræfts Alle

 1.        Orientering om Klima- og Miljøudvalgets møde om planerne og tankerne om vedvarende energi i Esbjerg Kommune
 2.        Drøftelse om indstilling til Ildsjæleprisen
 3.        Orientering om Bestyrelsesmøde i Banegårdens Venner

                                                          vii.      Orientering om Bestyrelsesmøde i Bramming Banegård

                                                        viii.      Orientering om afsluttet høring og vedtagelse af lokalplanen for boligområde ved Parkvej

 1.        Kort drøftelse om fremmøde til Lokalrådsmøderne
 1. Juleafslutning