Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 22. februar 2023

af | 20. feb 2023 | Afholdte møder

Deltagere : Hanne, Frank, Daniel, Hans og Villy

 1. Referent Villy valgt uden modkandidater
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Ingen bemærkninger.
 3. Siden sidst
  1. Der har været afholdt møde i Banegårdens venner, hvorfra der ikke har været væsentlige punkter at drøfte i Lokalrådet.
 4. Den skæve bane. Remisen: Hanne og Jes har sendt ideoplæg.
 5. Tour de Bramming
 6. Planlægning af næste møde
 7. Lokalrådskonference i Darum lørdag d. 25 feb. 9.30-15.00.
  Ingen af deltagerne på mødet har mulighed for at deltage
  Øvrige medlemmer hurtigst muligt ind til Mikkel.
  Tema : Biodiversitet