Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Projekt – byfornyelse i Bramming

af | 10. apr 2017 | Igangværende projekter

Projekt – byfornyelse i Bramming

Esbjerg Byråd har besluttet at gennemføre områdefornyelse i bl.a. Bramming.

Områdefornyelsens program er blevet til i et samarbejde med Bramming Byforum og bygger på ideer fra et borgerinformationsmøde og en workshop.

I vedhæftede fil kan du læse om de indsatser, som man peger på. Du kan også se et kort med Bramming midtby og områderne nord for midtbyen, som er det samlede områdefornyelsesområde.

Der er fokus på både trafikale forbedringer og mere forskønnelsesmæssige tiltag i byens centrale gade og grønne områder. Men der er også opmærksomhed på de potentielle muligheder for at tilføre byudviklingstiltag i bymidten.

Målet er at opnå et kvalitetsløft for borgerne i Bramming.

Der skal nedsættes arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med de forslag, som Bramming Byforum har peget på sammen med de borgere, der deltog i borgerinformationsmødet. Der afholdes borgermøde ultimo maj/primo juni, hvor interesserede borger kan komme og høre om projekterne og melde sig til en arbejdsgruppe, som de har særlig interesse i. Bramming Lokalråd opfordrer alle brammingborgere til at deltage i mødet. Nu er muligheden for at være med til at præge udviklingen i din by.

Der er minimum afsat 13,5 mio. kroner til projekterne, men vi har fået stillet i alt 27 mio kr. i udsigt. De sidste 13,5 mio. kr. afventer dog godkendelse fra staten.

Når vi endelig ved, om vi får de sidste 13,5 mio. kr., bliver der fastsat en dato for borgermødet. Datoen vil blive annonceret her på siden og i Bramming Ugeavis.

De arbejdsgrupper, der skal nedsættes skal beskæftige sig med følgende emner:

Storegade-gruppen

 • Det centrale Storegade

Arbejdsgruppen for Nørregade og Skolegade

 • Skolegade – By- og boligmiljø
 • Attraktive passager
 • Aktivering af Nørretorv
 • Nørregade og Nørretorv – afprøvning af indretning og byudstyr

Jernbanegade-gruppen

 • Jernbanegade

Den grønne gruppe

 • Bibliotekshaven
 • Grøn forbindelse (Skolegade/Plantagevej/Sct. Knuds Alle)
 • Anlægget
 • Sct. Knuds Alle
 • Skøjtesøerne

Bylivsprojekter

 • Vandtårnet
 • Multibane/skaterbane – afprøvning af placeringsmuligheder
 • Lægegrunden

Øvrige – gennemføres uden arbejdsgruppe

 • Viadukten (gennemføres kommunalt, dialog med BaneDanmark)
 • Bypuljen (ansøgninger vurderes af styregruppen)

Læs hele projektbeskrivelsen

 

/ Flere projekter

7

/ Kommende lokalrådsmøder

 • 19. april 2017
 • 17. maj 2017
 • 21. juni 2017
 • 20. september 2017
 • 18. oktober 2017
 • 15. november 2017
 • 20. december 2017

/ Seneste projekt

Gadebelysning på Bakkevej

Gadebelysning på Bakkevej

Lokalrådet arbejder på at forbedre gadebelysningen på Bakkevej på begge sider langs boldbanerne