Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af årsmødet den 19. september 2018

af | 19. sep 2018 | Afholdte møder

Referat fra årsmødet i Bramming lokalråd onsdag den19.september 2018.
 1. Valg af dirigent.

Folmer Pultz blev valgt og kunne konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet i henhold til gældende vedtægter.

 1. Lokalrådets beretning om det forløbne år.

Formanden, Jørgen Holberg, fremførte årsberetningen, som blev godkendt.

 1. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor.

Kasserer, Jørn Bonde, gennemgik regnskabet for det forgangne år, som blev godkendt.

 1. Indkomne forslag fra borgere.

Ingen.

 1. Ændring af vedtægter.

Punkterne 4, 5 og 9 i vedtægterne blev ændret og godkendt.

 1. Valg af lokalrådsmedlemmer samt suppleanter.
 • Formand: Jørgen Holberg. Næstformand: Torben K Andersen
 • Kasserer: Jørn Bonde. Sekretær: Lise Vangsgaard.
 • Medlemmer: Jørgen Petersen, Michael Ries, Pahl Junkuhn, Niels Hauge, Erling Lauridsen.
 • Fra foreningerne er der udpeget: Karina Rimmen og Hans Anton Sørensen.
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Alice Horsager samt Folmer Pultz blev valgt som revisorer og Villy Knudsen som revisorsuppleant.

 1. Intet.