Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af lokalrådets årsmøde den 30.03.2016

af | 30. mar 2016 | Afholdte møder

Lokalrådets årsmøde 30.03.2016

Referat fra Lokalrådets årsmøde 2016.

Afholdt onsdag den 30. marts 2016.

01.

Kaj Emil bød velkommen til årets begivehed.

02.

Jørgen Holberg blev valgt som dirigent.

03.

KE blev valgt som referent.

04.

KE aflagde lokalrådets beretning.

Forslag om at bede Fortuna skolens ledelse afsætte en medarbejder til lokalrådet, som repræsentant for skoler og daginstitutioner.

Storegade og cyklisternes sikkerhed er overordentlig ringe – flere uheld hvor cyklister har været i asfalten.

Grunden ved Super brugsen betragtes som en skændsel – et minimum bør være, at ejeren sørger for at grundstykket fremtræder præsentabelt, alternativt beder kommunen om hjælp.

Vestbjergparken og Porsholtparken er enige om et forslag til sti som vil skabe bedre sammenhæng med stisystemet i området. Kommunen mener ikke det er deres udgift uagtet stien er med i lokalplanen for området. Vi forsøger med en fælles henvendelse til Vej og Park.

Beretningen blev godkendt.

05.

Jørgen Bonde gennemgik regnskabet, kompetent og saligt.

Afslutning af mellemregning vedrørende tilskud til Grundlovsdag 2015 sker snarest.

Regnskabet blev godkendt.

Serviceoplysning, alle borgere i Bramming er medlemmer og kommunens tilskud på 12.000 kroner dækker kontingentet.

06.

Punktet blev taget under kaffen og handlede om fremtidens Bramming – mange ting er planlagt, projekteret men ikke budgetsat. Opfølgning vil være et nøgleord i 2016, 2017 m.m.

Jørgen Holberg takkede for den værdige dialog som gjorde opgaven som dirigent nemmere.

Generalforsamlingen sluttede og snakken forsatte under oprydningen.

Kaj Emil, sekretær.