Referat af lokalrådsmøde den 02.12.2015

af | 2. dec 2015 | Afholdte møder, Møder

Referat Lokalrådsmødet, den 2 december 2015.

KE bød velkommen på banegården til årets sidste lokalrådsmøde.

  1. Godkendelse dagsorden

Godkendt.

  1. Godkendelse referat

Godkendt

  1. Aktuelle

Det er blevet bemærket, at JV og Ugeavisen skriver mere om Bramming end længe set.

Jule markedet den 6. December 2015 nærmer sig, mange er kontaktet og vi ender med en 6 til 8 stande.

Banegårdens støtteforening har en stand og vil blandt andet fortælle om banegårdsprojektet og sælge medlemskaber af Banegårdens støtteforening.

Markedet er annonceret/varslet på Facebook og JV og Ugeavisen har bragt artikler om markedet.

Det forsøges at koordinere arrangementer i Bramming sådan at vi giver plads til hinanden. Fælles Bramming arrangement kalender kunne være en mulighed.

Alex og KE gennemgår listerne over medlemmerne for at kontakte dem som ønsker at yde en indsats udover deres medlemskab.

  1. Banegården.

For at spare tid enedes vi om at KE laver en kort statusbeskrivelse. Der afholdes styregruppemøde fredag den 4. december 2015. Torben Beiter har kontakt til Jan Joensen fra DSB Ejendomme angående godsdelen og brugen af samme.

Gardiner er bestilt og forventes sat op indenfor kort tid.

  1. Grundlovsdag 2016.

Udvalget Jørgen Holberg, Merethe, Jørn Bonde, Alex og KE mødes den 7. januar 2016, klokken 08.30 på banegården.

  1. Velkomstmødet.

Den 10. december 2015 har vi inviteret de flygtninge som er kommet til Bramming. Mødet afholdes på Bramming Egnsmuseum for at byde velkommen og fortælle noget om Bramming by og omegn og de muligheder der er her.

  1. Kommunalt lokalrådsmøde 30. januar 2016

Opfordring til at deltage og mødes med de andre lokalrødder i Esbjerg kommune.

  1. Kommunal trafik konference.

Afholdes den 8. december 2015 og KE deltager. Vi ser gerne at kommunens bybusser laves om til hele kommunen busser.

Tog/nærbane og bustransport til/fra banegårdene.

  1. Mødedatoer for lokalrådsmøderne og årsmøde 2016.

Lokalrådets møder afholdes i 2016, den anden mandag i måneden.

Datoen for årsmødet fastsættes på januar mødet.

Næste lokalrådsmøde afholdes den 4. januar 2016, klokken 19.00

Kaj Emil