Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af lokalrådsmøde den 10.10.2016

af | 10. okt 2016 | Afholdte møder

Referat.

Der indkaldes hermed til lokalrådsmøde mandag den 10. oktober 2016 kl. 19.00 på Bramming Banegård.

Afbud: Villy Knudsen. Der er følgende punkter til dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 30. juni 2016.

Referatet blev godkendt.

  1. Orientering v/formanden.

Der blev orienteret om de trafikale udfordringer på Størsbølvej, Kirkebrovej, Nøråvej samt Brammingborgvej. Der afventes en tilbagemelding fra formand Anders Kronborg, Teknik og Miljø i forhold til en besigtigelse af området. Der er med udvidelse af dyreenhederne på Rønhave I/S sket en markant stigning i forhold til tung trafik.

Der blev givet en status i forhold til en oprensning m.v. vedr. skøjtesøen. Dette ligeledes i forhold til beskæring af bibliotekssøen. Bestyrelsen blev orienteret om forestående møde mellem Esbjerg kommune og lokalrådsformændene i Esbjerg kommune. Jørgen Holberg har medtaget et punkt til dagsorden i forhold til de nye

1

retningslinjer som Esbjerg kommunes integrationsteam anvender fremover.

  1. Nye medlemmer til lokalrådet. Hvad er status. Lise, Alex og Kaj Emil har emner som de har kontaktet forinden lokalrådsmødet.

De nævnte bestyrelsesmedlemmer vil kontakte henholdsvis

Jørgen Petersen, Darumvej samt Michael Ries, Kaj Lykkes Alle.

  1. Vurdering hvorvidt der skal afholdes et informationsmøde eller ej i oktober 2016.

Bestyrelsen besluttede at der ikke skal afholdes et informationsmøde, bl.a. set i lyset af det markant faldende antal flygtninge som skal placeres i Bramming samt byrådets beslutning om placeringsemner i Bramming.

  1. Status vedrørende Bramming Banegård.

Alex Kjær og Kaj Emil Koman-Meyer orienterede. Der har været møde i styregruppen. Allerede ved årsskiftet begynder forvaltningen og skrive evalueringen på projektet med henblik på budgetforhandlingerne i 2017.

Cafeen kører og aktivitetsniveauet er stigende, gammeldags dansk mad er en succes. 1 søndag i advent holder Cafeen åben og byder på kaffebord. Borgerservice er flyttet helt ind – to ugentlige åbningstider og gang i forretningen – mange borgere kommer forbi også uden for åbningsdagene. Erhvervslivet er ikke specielt varme på, at skyde penge i udviklingen af bed and breakfast.

  1. Tilbagemelding fra Regional Udvikling.

Tilbagemeldingen fra region Syddanmark i forhold til lokalrådets høringsvar blev taget til efterretning.

2

  1. Status i forhold til Bramming Byforum.

Der blev givet en orientering om status for nuværende.

Der har siden sidste møde i Bramming Byforum været afholdt møder i den nedsatte føl-gegruppe og styregruppen om mulige projekter i områdefornyelsen. Der er på den baggrund udarbejdet en brutto projektliste, som skal drøftes på næstekommende møde i Bramming Byforum.

  1. Lokalrådets hjemmeside – hvorledes gør vi hjemmesiden informativ samt interessant.

Der arbejdes fortsat med at gøre hjemmesiden mere interessant for borgerne i Bramming. Bl.a. skal links m.v. til aktuelle begivenheder samt emner være en del af hjemmesiden.

  1. Evt.

Intet.

Jørgen Holberg Lokalrådsformand