Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af lokalrådsmøde den 11.01.2016

af | 11. jan 2016 | Afholdte møder

Lokalrådsmøde 11.01.2016

Referat fra Lokalrådsmødet, afholdt mandag den 11 januar 2016

Afbud fra Torben Beiter og Alex.

Deltagere, Merethe, Villy, Poul, Jørgen Holberg, Jørn Bonde, Kaj Emil

  1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

  1. Godkendelse af referat den 2 december 2015.

Referatet godkendt med en erkendelse. Herunder en erkendelse af misforståelser omkring datoen for dette møde. Lokalrådet afholder sine ordinære møder, hver 2 mandag i måneden.

  1. Aktuelle orienteringer

Der er afholdt møde angående vores hjemmesider, www.Bramming-lokalråd.dk , www. BoiBramming.dk og banegårdens støtteforenings hjemmeside. Søren Larsen og KE har nu mulighederne for at gå ind og skrive/tilrette i Bramming-lokalråd.

Den 6 december afholdte støtteforeningen og lokalrådet julemarked. Vejret var blæsende, fugtigt og vinden kom friskt fra øst så vi flyttede indenfor. Mange kom forbi, fik en snak med udstillere og andre borgere. Juleaften på banegården blev vellykket, 22 deltagere, julemad, gaver, julesang og pakkeleg. Der var en god opbakning fra forretningslivet og enkelte personer som betød, at alle omkostninger blev betalt og deltagelsen var gratis.

Støtteforeningen har modtaget penge fra lokalrådspuljen og SE fonden som bruges til lydanlæg.

Velkomstmødet flygtninge gik godt. Egnsmuseet er en god ramme også i denne forbindelse. Al kommunikation foregik på dansk og det er klart at der var ting som flygtningene ikke havde forstået men det er vores opfattelse, at vi fik budt velkommen på god vis.

  1. Konstituering formand, næstformand og sekretær.

Efter en kort dialog, blev Kaj Emil valgt som formand og Jørgen Holberg som ny næstformand.

  1. Lokalrådsseminar Esbjerg kommune.

Alle lokalrådsmedlemmer i Esbjerg kommune er inviteret. Bramming lokalråd stiller med så godt som alle medlemmer. Der er også muligheder for andre frivillige organisationer i kommunen kan deltage.

  1. Grønne oaser.

Udvalget er nedsat gennem Bramming bymidte udvalg. Der er afholdt opstartsmøde den 5 januar 2016. Udgangspunktet er borgerinddragelse fra start, ansvar og ejerskab. Nærmere kommer.

  1. Grundlovsudvalget orienterer

Vi afholdte udvalgsmøde på den første ”åben stue” i 2016. Lystanlægget bestilles. Strøm undersøges. Forskellige muligheder for talere, herunder også en ung taler. Indbydelse udarbejdes, Esbjerg kommune ansøges om økonomisk støtte.

Kaj Emil, formand