Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af lokalrådsmøde den 11.04.2016

af | 11. apr 2016 | Afholdte møder

Lokalrådsmøde 11.04.2016

Referat fra lokalrådsmødet, mandag den 11. april 2016.

  1. Aktuelle orienteringer.

KE orienterede om mødet med ledelsen for Fortunaskolen, positiv oplevelse og vi mødes på banegården medio maj 2016.

Peter Jørgensen har meldt forfald som grundlovstaler. Forskellige bragt i forslag og KE følger op.

  1. Årsmødet 2016

Stien ved Vestbjergparken og Porsholtparken – skrivelse er udfærdiget, behandlet, underskrevet og afsendt.

Referatet fra årsmødet godkendt.

  1. Forslag til budgetforhandlingerne Esbjerg kommune 2016

Vi vil gerne sikre en bedre brug af Nørretorv som ligger centralt i Bramming midtby.

I dag ligger den stille hen og bliver brugt til parkering. Her kunne være motions og lege redskaber samt et offentligt toilet.

Adgangen til offentlige toiletter er blevet forringet, specielt på banegården og vi vil opfordre til, at man finder en fornuftig løsning.

Viadukten er koblingen mellem syd og nord, og hæmmer en fornuftig trafikafvikling. Den er belastet af almindelig trafik og tunge køretøjer, skolebørn og gående, og den er svær at udvide, modernisere og gøre mere sikker.

Bramming har siden 1864 været delt af banen og det må være tiden til, at arbejde for en naturlig sammenhæng mellem bydelene også når det handler om trafikken til og fra banegården.

Det er en opgave som inddrager mange interessenter, herunder kommunen, DSB og Banedanmark.

I første omgang handler det om en projektbeskrivelse med forslag til løsninger.

a/ til mødet med teknisk udvalg, fredag den 29. april 2016

Oprensningen af skøjtesøerne er presserende, såvel stierne rundt om søerne trænger til mere end en kærlig hånd.

Biblioteks søen er ved at gro til og trænger også til en kærlig behandling.

For os deltager Jørgen Holberg, Jørn Bonde og KE

b/mødet med Økonomiudvalget, onsdag den 25. maj 2016

Boligsituationen i Bramming. Mange borgere er på venteliste til almene lejligheder i Bramming og der er behov for nye lejeligheder for at kunne tilfredsstille behovet og vel også fremme målene i kommunens vækstplan.

Borgerbudgetter – vi har drøftet det før. Vi tror på, at motivationen vil stige til uanede højder, hvis vi ud over de gode ideer, så også selv kan planlægge, prioritere og iværksætte efter de lokale behov/ønsker.

Vi syntes ikke markedsføringen af Bramming er optimal i kommunens materialer og vel er vi ikke storby eller Danmarks ældste men vi mener faktisk der er mange gode forhold i byen/egnen.

Vi vil gerne have informationstavler til indfaldsvejene.

For os deltager Villy, Jørgen Holberg og KE.

  1. Fællesmødet med støtteforeningen.

Vi vil arbejde for flere støtteforeningsmedlemmer af banegården. Fordi det vil give medejerskab, medborgerskab, udvikling af tilbuddene på banegården. Antallet af medlemmer betyder også noget i forhold til de bevilligende myndigheder/fonde.

Medlemsmaterialet skal revideres og vi vil benytte enhver lejlighed til at fortælle om projektet.

Tirsdag den 17. maj 2016, klokken 19.00 afholder Banegårdens støtteforening generalforsamling på banegården.

Lørdag den 11. juni 2016 arrangeres biludstilling under halvtaget og egnsmuseet opsætter dele af deres speedway udstilling.

Halvtags marked starter lørdag den 29. oktober 2016, fra 09.00 til 13.00 og gentages lørdagene frem til Julemarkedet.

Kaj Emil