Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af lokalrådsmøde den 12.12.2016

af | 12. dec 2016 | Afholdte møder

Lokalrådsmøde 12.12.2016

Referat

Der indkaldes hermed til lokalrådsmøde mandag den 12. december 2016 kl. 18.00 på Bramming Banegård.

Bemærk at der vil blive serveret en julefrokost.

Afbud: Villy Knudsen.

Der er følgende punkter til dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 14. november 2016.

Referatet blev godkendt.

  1. Orientering v/formanden.

Der ligger en lille ejendom på Kirkebrovej overfor golfbanen, som ser mindre pæn ud. Kommunen er orienteret om den efterhånden nedrivningsværdige bygning. Ejeren har forsøgt at pynte lidt på grunden i form af hække klipning.

Byggegrunden på hjørnet af Nørregade – Møllegade pynter heller ikke i bybilledet. Villy har dog arbejdet på denne sag gennem længere tid, i forhold til at Bramming Boligforening er interesseret i at købe området.

I forhold til vores hjemmeside, er det i øjeblikket Lisbet Flyvbjerg der bestyrer denne. Vi skal imidlertid have en ny platform udarbejdet. Det bliver Lasse Flyvbjerg som kommer til at stå for det, og vi har fået bevilliget 2500 kr. af Kommunen.

  1. Orientering fra mødet på Bramming Egnsmuseum.

P.g.a. fusionen med Sydvestjyske Museer jan. 2016, havde ledelsen indkaldt alle lokale aktører til en drøftelse om museets fremtid og vores forventninger. Rigtig flot fremmøde, og alle var enige om, at museets aktiviteter, kunst, historie og kultur, skal forblive så lokale som muligt. Museet er bygget op omkring ”Stationsbyen Bramming”, og vores vartegn er det flotte vandtårn. Alle var dog også enige om, at skulle vi pege på et` udviklingstiltag de kommende år, skulle det være renovering og åbning af vandtårnet for publikum.

  1. Orientering fra borgermødet i musikhuset vedr. nabohjælp.

Jørn Bonde og Jørgen Pedersen deltog sammen med 600 andre. Fik gode tips med hjem. Ny bil i gaden?? Godt at have en hund, sende en sms hvis man ser noget mistænkeligt.

Evt. et orienteringsmøde for Brammings borgere i foråret 2017 med flg. Emner:

Nabohjælp: Michael, Pahl, Jørgen P

Banegårdsprojektet: Kaj Emil, Alex.

Byfornyelse: Jørgen H, Kaj Emil, Lise.

  1. Status på grundlovsmødet 2017.

Hvem skal holde tale? Der var flere bud: H.C. Andersen (tidligere Bramming Ugeavis), politidirektør Jørgen Meyer, Peter Jørgensen fra Sketchers, Mogens lykketoft. Evt. også en ung taler fra Sydvestjyllands Efterskole.

Vigtig med gode toiletforhold, meget gerne nye stationære, samt strøm.

Vigtigt, at vi får budskabet ud til borgerne, samt annoncerer bredt.

  1. Status i forhold til projekterne vedr. Bramming områdefornyelse samt arbejdet i Bramming Byforum.

Sidste møde blev aflyst og udskudt til d. 5 jan 2017.

  1. Bramming Banegård – hvor langt er bestyrelsen i forhold til

fremtiden.

I april 2018 udløber banegårdsprojektet sammen med Esbjerg Kommune, og vi skal selv klare det økonomiske fremover.

Der er stadig mange tanker og ideer på spil m.h.t. Bramming Banegårds fremtid.

Der kan blive 3 rigtig gode lejligheder ovenpå, og i forbindelse med det skal Karl Emil have et møde med en ejendomsmægler i nær fremtid.

Der bliver også snakket om at oprette en Bramming Fond, i form af folkeaktier, som så kan sætte nye aktiviteter i gang.

Hvem kan evt. have interesse i godsbanegården?

I forbindelse med evt. køb af banegården, skal der være et møde med D.S.B. Ejendomme.

Kaj Emil fortæller også, at der har været en artikel i D.S.B.` s

internt blad ”Ind og se med D.S.B.” om Bramming Banegård.

  1. Møde med økonomiudvalget samt Vej og Park i 2017.

I foråret 2017 afholder økonomiudvalget møde med alle lokalråd fra det gamle Bramming Kommune. Fra Bramming Lokalråd deltager: Michael, Jørgen H og Jørn Bonde i mødet med økonomiudvalget. I mødet med Vej og Park deltager Pahl og Jørgen H.

Emner der tages med til mødet er:

Renovering af lystanlægget, renovering af gangsti langs Høe bæk fra Tværsigvej – Nygårdsvej – Nygårdsparken – Jernbanegade. Gangstierne i Engparken er specielt i dårlig stand. Dårligt indeklima på Bakkevejens skole. (Fortuna skolen)

  1. Planlægning af mødedatoer for 2017.

Der afholdes møde hver 3. onsdag i hver mdr.

d.18 jan, d.15 feb, d.15 marts, d.19 april, d.17 maj, d.21 juni, d.20 sep,

d.18 okt, d.15 nov, d.20 dec,

Nye lokaler i forhold til Dansk Røde Kors.

I øjeblikket har Røde Kors til huse i L.M. Jensens lokaler i Storegade, samt på Industrivej, hvor de har møbler, i Niels Holdensen’s lokaler. De vil rigtig gerne have alle deres effekter samlet et sted, og er i dialog med John Feldt ang. leje af lokaler i Storegade. (Ved siden af ”Det blå marked”. Esbjerg Kommune ser i øjeblikket på sagen.

  1. Evt.

Tak for rigtig dejlig mad Alex.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.

Jørgen Holberg / Lise Vangsgaard

Lokalrådsformand / sekretær