Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af lokalrådsmøde den 13.06.2016

af | 13. jun 2016 | Afholdte møder

Lokalrådsmøde 13.06.2016

Referat fra lokalrådsmødet, mandag den 13. juni 2016

Dagsorden.

  1. Velkomst.

KE bød velkommen til mødet.

  1. Aktuel orientering, Jørgen, Villy og KE orienterede fra mødet med økonomiudvalget.

Orienterede om planerne i forbindelse med ministeriets bevilling af 4,5 millioner til byfornyelse af Bramming midtby. Kommunen forventes at bevillige det dobbelte.

Torsdag den 16. juni deltager vi i et møde med kommunens Entreprenør afdeling, hvor det handler om vedlige hold og samarbejde med dem der faktisk udfører arbejdet.

Økonomiudvalget har indstillet, at et større område i Søndermarken byggemodnes med henblik på at der kan opstilles pavillioner til flygtninge. Villy følger op på sagen.

Udvalget for grønne oaser mødes den 23. juni 2016, mødet afholdes i det gamle Varde Sommerland. Udvalget arbejder med større grønne projekter, fordelt i 4 geografiske områder i Bramming. Udvalget skal, så vidt det overhovedet er muligt, se dette arbejde i forbindelse med bymidte arbejdet (sammenhæng, synergi).

Nørretorv trænger til et pift af nytænkning og vi enedes om, at følge borgmesterens råd om at fremsende beskrivelse/ansøgning. Jørgen Holberg følger sagen til dørs.

Lokalrådet bevilligede KE orlov som formand for lokalrådet, i 18 måneder for at han kan tilbyde sig som formand for Bramming Banegårds støtteforening. KE bliver i lokalrådet som menigt medlem. Jørgen Holberg indtræder som fungerende formand for Lokalrådet.

Vi skal skrive et indlæg til Lokalårbogen 2016 om vores indsats/arbejde i perioden siden sidst. Jørgen Holberg og KE forfatter indlægget.

  1. Organisering som aftalt på mødet den 17. Maj 2016

Med baggrund i lokalrådet mangler 5 medlemmer, lokalrådets omorganisering for at tingene/projekterne kommer videre og de frivillige kræfter kan holde vil vi strukturere vores arbejde på en anden måde.

Kendte opgaver, møder m.m.

Møder med det politisk teknik og miljøudvalg,

Forvaltningen i Vej og Park,

Entreprenøren,

Kommunens økonomiudvalg.

By forum,

Etablere samling af foreningerne i Bramming (formandsmøder)

Kommunikation, hjemmesider…

Fællesmøde med lokalrådene i Gl. Bramming

Fællesmøde med kommunens lokalråd.

Indlæg til Lokalårbogen.

Arrangere Grundlovsmøder.

Velkomst ambassadører.

Næste lokalrådsmøde er aftalt til den 30. juni 2016, klokken 19.00 – med omorganiseringen som eneste punkt på dagsordenen.

  1. Udmelding til presse m.m.

Der aftales møde med JV og Ugeavisen, hurtigst muligt. Emnet er omorganiseringen i Bramming Lokalråd og Banegårdens støtteforening.

Kaj Emil.