Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af lokalrådsmøde den 14.11.2016

af | 14. nov 2016 | Afholdte møder

Lokalrådsmøde 14.11.2016

Referat af lokalrådsmøde mandag den 14. november 2016 kl. 18.00 på Bramming Banegård

Bemærk at Alex Kjær vil stå for at der bliver serveret aftensmad.

Afbud:

Der er følgende punkter til dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 10. oktober 2016.

Referatet blev godkendt.

 1. Velkomst samt præsentation i forhold til nye medlemmer i lokalrådet.

Jørgen Holberg bød velkommen og rettede en speciel velkomst til vore 2 nye medlemmer Jørgen Pedersen og Michael Ries.

Vi tog en præsentationsrunde bordet rundt.

 1. Orientering v/formanden.

Der blev orienteret om de udfordringer vi har i forhold til vedligeholdelse af de grønne områder i byen. Området omkring stisystemet ved Nygårdsvej – Tværsigvej bliver renoveret.

Høe Bæk mellem Nygårdsvej og Tværsigvej trænger også til renovering. Det tager J. Holberg og Pahl med, når de skal til møde i Vej og Park

I februar 2017.

Der blev også snakket forbedringer i forhold til Lystanlægget.

Indenfor det næste år, forventes ny platform på hjemmesiden.

 1. Status vedr. renovering af skøjtesøen.

Esbjerg Kommuner ser sig ikke i stand til at rense skøjtesøen op hver 3.4. år, som de skønner vil være nødvendigt. Vi ønsker stadigvæk at bevare vores skøjtesø i dens nuværende form, men vi må høre, hvad de evt. har af forslag på mødet i januar hvor skøjtesøen igen er på programmet.

 1. Oprensning af bibliotekssøen.

Søen vil blive grødeskæret i løbet af vinteren. Tagrør fjernes så vandspejlet bliver øget til gavn for dyrelivet.

 1. Strategi og prioriteringer vedr. Bramming Egnsmuseum.

Idet Bramming Egnsmuseum siden 1. januar 2016 har været en del af Sydvestjyske Museer, skal der være en drøftelse med lokale aktører om museets profil fremover d. 21. november. Michael og Lise deltager.

 1. Status i forhold til projekterne vedr. Bramming områdefornyelse samt arbejdet i Bramming Byforum.

Der blev orienteret fra styregruppemødet, og man forventer ved årsskiftet at indsende projektbeskrivelserne til Kommunen.

 1. Borgermøde ultimo november 2016 vedr. nabohjælp.

Esbjerg Kommune, Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden afholder sammen borgermøde i Musikhuset d. 29. november omkring nabohjælp. Alex og Jørgen Pedersen deltager.

 1. Opfølgning vedr. placering af flygtninge i Bramming.

Lokalrådet inddrages inden boligplacering finder sted.

Der er i øjeblikket ro på dette område.

 1. Renovering af toiletterne ved apoteket.

Renoveringsudgiften forventes at være på 150,000,00 kr

Kommunen foreslår, vi tager dem fra puljen til byfornyelsen, hvad vi dog

Ikke mener er remeligt.

Forsøger at få det med i 2017 budgettet.

 1. Nyt fra Bramming Banegård projektet.

Erhvervslivet har ingen interesse i at gå ind i et B&B projekt, så dette droppes. Cafeen og borgerservice kører godt, med stigende besøgstal. Der drøftes hele tiden nye initiativer. F.eks. undervisning af børn, som har brug for et særligt tilbud, så de ikke skal ud på en lang og for disse børn krævende køretur. Udlevering af pakkepost m.m

 1. Trafikforholdene Brammingborgvej/Kirkebrovej/Nøråvej.

Der er udarbejdet et projekt, hvor cykelstien langs Kirkebrovej ved krydsningen med Brammingborgvej trækkes tilbage og cyklisterne pålægges vigepligt. Det blev dog ikke prioriteret i 2016. Det er igen på Trafiksikkerhedsplanens projektliste i 2017

 1. Beskæring af stisystemet Nygårdsvej/Tværsigvej.

Arbejdet er gået i gang. De eksisterende bøgetræer vurderes. De der er egnet bliver stående, og resten fældes. Der vil blive plantet grupper af fyldt kirsebær på begge sider af stien. Mellem grundejerne og stien, plantes der fjeldribs.

Evt.

Intet.

Men tak for rigtig dejlig mad Alex.

Kl. ca. 19.45 ankommer byrådsmedlemmerne Ulla Koman-Meyer og Henning Ravn.

Vi skal til mødet med byrådsmedlemmerne have forberedt punkter, som vi ønsker at drøfte med dem.

Vi havde en god og udbytterig snak på tværs med de lokalvalgte politikere.

Jørgen Holberg / Lise Vangsgaard

Lokalrådsformand / Sekretær

Dato: 

Mandag, 14 november, 2016