Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 12. september 2018

af | 12. sep 2018 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 12. september 2018 kl. 19.00 på Bramming Banegård.

Afbud: Lise Vangsgaard og Michael Ries.

Der er følgende punkter til dagsordenen:

 1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 16. maj 2018.

Referat godkendt

 1. Orientering ved formanden.

Der afventes om kort tid afklaring af oprensning af søen Nygårdsparken/Engparken

Der afholdes møde med Esbjerg Kommune, hvor oplæg er generalforsamling i Ejerforeningen Nygårdsparken, med henblik på at afgive matr., hvor søen befinder sig. Hvis det vedtages oprenses søen, tidspunktet er ikke endeligt fastlagt.

Oprensning af Skøjtesøen er udsat til oktober, tilladelse fra biologerne er først indløbet nu.

På grund af særlig plante i søen, vil der muligvis være et mindre område uden oprensning, midt i søren

Budget for Esbjerg Kommune er ikke afklaret p.t., så hvad der bevilges er uklart på, men vi håber på cykelsti langs Solgården, og endnu et offentligt toilet i midtbyen.

Der er interesse for at leje lokaler på Bramming Banegård, men ikke noget endeligt, blandt andet fordi lejepris ikke er endelig på plads.

Der aftales møde mellem Støtteforening og Lokalrådet i nærmeste fremtid, for at diskutere tiltag for arrangementer.

 1. Status vedr. en evt. opførelse af vaskehal i Bramming midtby.

Der er i Byrådet truffet afgørelse om, at Coop bibeholder tilladelse til at opføre vaskehal i midtbyen.

Sagen er fra Lokalrådets side ikke afsluttet, men udsigten til at få afgørelsen ændret, ser vanskelig ud.             

 1.      Afvikling af årsmødet i september herunder valg af medlemmer til lokalrådet.

Årsmødet holdes den 19.9. kl. 19

 1. Opfølgning fra fællesmødet den 11. september 2018 med de øvrige lokalråd i det tidligere Bramming kommune.

Orientering fra fællesmødet for Lokalråd i Gl. Bramming Kommune + Grimstrup

Forskellige emner drøftet, bl.a.

 • samarbejdet med Esbjerg Kommune, herunder de besparelser, der forventes i budget 2019
 • udformning af Lokalrådenes vedtægter,
 • rekruttering af nye medlemmer til Lokalrådene.
 • En kort orientering om opførelse af Højspændingsmaster i vores område. Konklusion, intet afgjort endnu.
 1.      Status på Bramming banegård samt afvikling af møde med støtteforeningens bestyrelse.

Som nævnt tidligere afholdes møde snarest

 1. Evt.

Der blev stillet spørgsmål om muligheden for at foretage en forbedring af trafikforholdene på Plantagevej

Jørn Bonde

Referent