Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 14. marts 2018

af | 14. mar 2018 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00 på Bramming Banegård.

Afbud: Lise Vangsgaard, Michael Ries og Erling D. Lauridsen.

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 17. januar 2018.

Referatet blev godkendt.

2. Orientering ved formanden.

Formanden foretager den officielle åbning af Brammings nye Røde Kors Butik den 22. marts.
Kort gennemgang af referat af møde med Vej- og Park med bl.a.præsentation af TIP Tak – borgerhenvendelser via App.
Plantning af nye træer i Kommunen.
Tilpasning af beplantning ved Skøjtesøen er påbegyndt, oprensning sker til efteråret.
Cykelsti ved Solgården bliver ikke gennemført men erstattes alene af trafikdæmpende foranstaltning.
Ønske om ændring af belysning langs Bakkevej fra Bakkevejens Skole til Friskolen bliver i første omgang ikke gennemført, afsætning og parkering ved skolen prioriteres højere.
Viadukten ved genbrugspladsen skal renoveres, forventes gennemført i 2018.
Der er igangsat renovering af Høe Bæk fra Tværsigvej til Nygårdsvej.
Rågeregulering af rågebestanden sker som i 2018, der tages fra Kommunens side kontakt til Menighedsrådet og Banedanmark omkring deres arealer.
Der har i 2017 været udført renovering af fortorve i Bramming.
Endvidere orientering om byportaler tændes officielt fredag den 16.3, og vi ser frem til at de anvendes aktivt af foreninger og erhverv.
Jagtforening har et klubhus de ikke skal bruge mere, og vil forære det værk, vi har foreslået kontakt til FDF spejderne.
Vi har fået 6 sangbøger.
Flytning af bøgen i forbindelse med Boligforeningens nybyggeri på grunden ved det gamle rådhus, er sat i bero.

3. Fornyet drøftelse og godkendelse af nye vedtægter for lokalrådet, herunder afholdelse af årsmødet i 2018.

Udkast til ændring af vedtægterne for Bramming Lokalråd blev gennemgået.
Der er alene tale om ændring af paragraf 4 vedr. valg og sammensætning af Lokalrådet.
Det blev vedtaget at forslaget til ændring vil blive fremlagt på næste Årsmøde.
Årsmødet er med baggrund af ændringerne, af Esbjerg Kommune bevilget udsat til afvikling inden udgangen af 2018, forventet ultimo september.

4. Drøftelse af udkast til samarbejdsaftale mellem Esbjerg kommune og lokalrådet i Bramming omkring driften af Bramming banegård fra 1. april 2018.

Aftalen med Esbjerg Kommune udløber 1.4.2018 og ny aftale for de næste 4 år er forelagt Lokalrådet. I samme forbindelse skal der laves en ny aftale mellem Lokalrådet og Støtteforeningen for Bramming Banegård.
Med hensyn til aftalen mellem Lokalrådet og Esbjerg Kommune, er der enighed om udformingen, efter at Esbjerg Kommune foretager tilretning af teksten, bl.a. skal Støtteforeningen slettes i samarbejdsaftalen, da det ikke er aktuelt i den nuværende form, men er taget ud fra det oprindelige aftale dokument fra start af hele projektet. Esbjerg Kommune indgår en aftale med Lokalrådet og ikke med Støtteforeningen.
Esbjerg Kommune er behjælpelig med at udforme ny aftale mellem Lokalrådet og Støtteforeningen og i samme arbejdsgang vil vedtægterne for Støtteforening blive tilpasset.

5. Fortsat drøftelse af vaskehal på grunden, hvor SuperBrugsen tidligere havde forretning og som nu er lejet ud til Kirkens Korshær.

Dialog omkring projektet fortsætter. Lokalrådet har rettet henvendelse til Esbjerg Kommune, hvor der stilles spørgsmål ved, om projektet kan gennemføres, ud fra bl.a. miljømæssige hensyn.
Lokalrådet har svært ved at forstå, at der i øjeblikket pågår et stort arbejde med af investere mange millioner i byfornyelse, og der så ser ud til, at der kan etableres vaskehal på den pågældende adresse.
Der arbejdes på at invitere lokalpolitikere fra området til næste Lokalrådsmøde den 18.4. Der sendes invitation til Henning Ravn, Ulla Koman-Mejer, Jørgen Boesen Andersen og Carsten Degbol.

6. Evt.

Der arbejdes på at invitere lokalpolitikere fra området til næste Lokalrådsmøde den 18.4. Der sendes invitation til Henning Ravn, Ulla Koman-Mejer, Jørgen Boesen Andersen og Carsten Degnbol.

Jørn Bonde

Referent