Referat af møde den 15. januar 2020

af | 15. jan 2020 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

 

 

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. januar 2020 kl. 17.30 på Bramming Banegård.

 

Deltagere: Jørgen Holberg (JH), Jørn Bonde (JB), Pahl Junkuhn (PJ), Torben Kjær Andersen (TKA), Jeppe Dahl Nielsen (JDN) og Michael Ries (MR), Jørgen Pedersen (JP), Karina Rimmen (KR), Hans Juhll Hansen (HJH), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Erling Lauridsen (EL)

Referent: Hans A. Sørensen (HAS)

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 18. december 2019.

Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering ved formanden.

Hen over julemåneden har der desværre været udøvet hærværk i form af graffiti rundt omkring i Byen. Det er meldt til politiet, og sagen undersøges. Sideløbende er der indstillet til byfornyelsesprojektet, at der laves en graffitivæg et sted i byen, hvor det er synligt.

Mht. området ved Hellesvej er det krævet at vej forholdene kommer på plads før byggeri kan igangsættes.

Toiletterne ved Apoteket er færdiggjort i december ’19, og taget i brug.

Formanden er blevet kontaktet af et Viborg baseret selskab vedr. etablering af en Jysk i byen.

3. Status i forhold til årsmødet den 15. januar 2020 herunder valg af medlemmer.

Der er 4 personer der udtræder af bestyrelsen, og nye kandidater har meldt sig, så vi uændret skulle være fuldtallige i lokalrådet.

4. Rema 1000 sagen.

Formanden har skrevet til borgermesteren vedr. sagen, men lokalrådet har endnu ikke hørt retur.

5. Status vedr. Bramming banegård.

Lukkedage i cafeen er udvidet til 2 dage i ugen – tirsdag og onsdag.

6. Lokalplan for Bramming midtby.

Dette omtales i formandens beretning ifm. årsmødet kl. 19:00

7. Evt.

Ingen punkter.

Næste møde afholdes onsdag d. 19. februar, kl. 19:00.

Jørgen Holberg         / Hans A. Sørensen

Lokalrådsformand  / Lokalrådet (KLG)