Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 15. november 2017

af | 15. nov 2017 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. november 2017 kl. 19.00 på Bramming Banegård.

Afbud: Jørn Bonde

1. Velkomst til nye medlemmer af lokalrådet.

Der blev budt velkommen til vore 2 nye medlemmer, Niels Hauge og Torben Kjær Andersen, så nu består lokalrådet af 10 medlemmer.
Vi tog en hurtig præsentation bordet rundt.

2Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 20. september 2017.

Referatet godkendt.

3. Orientering ved formanden.

 • Henvendelse fra en borger vedrørende valg af belægning ved kirken. Borgeren foreslog en lidt mere eksklusiv sten, men valget blev SF sten, da der i forvejen lå SF sten på denne strækning.
 • Idet Bakkevejens Skole indgår i en masterplan for de næste 5 år, stiller vi os undrende over de beløb, der er afsat. Skolebestyrelsen har bedt om en forklaring.
 • Der er nu sat midler af til vores kære skøjtesø. Begge søer, samt hele området omkring, vil blive totalt renoveret i 2018.
 • J. Iversen, som er ejer af en ejendom ved viadukten, har ansøgt om at lave beboelse i dele af ejendommen. Ansøgningen skal nu behandles i Bramming Byforum den 7. december. Det drejser sig om beboelse i stueetage.
 • Det er endnu ikke lykkedes at få søen ved Nygårdsvej, samt strækningen af Høe Bæk fra Tværsigvej til Jernbanegade med på budgettet  trods store lugtgener og rotter i området.
 • Den 16. nov. er der vælgermøde kl. 19 på Bramming Banegård. 6 partier stiller op.
 • Den 20. nov. fra kl. 17.50-18.30 kan socialminister Mai Mercado træffes i cafeen på Bramming Banegård.

 

4. Ændring af vedtægter for lokalrådet i Bramming samt antallet af medlemmer i lokalrådet.

Michael Ries og Jørn Bonde vil genne gå vedtægterne, speciel § 4-5-6, således vi kan overholde dem. Skulle gerne være klar inden sommerferie 2018.

5. Ansøgning om fondsmidler til f.eks. Bramming banegård.

Jørgen Holberg vil sætte en ansøgning sammen om midler til Kosmorama og Bramming Banegård fra Grethe Marie Justesens Fond, hvorfra der kan søges om midler til kulturelle og lokale aktiviteter i Bramming By

6. Opfølgning og status på projekt Bramming banegård.

Da Cafe` Skiftesporet var forpagter af cafeen, var de bevilliget 4 personer fra jobcenteret, pt. er der kun 2.

Det er uforstående, da der er rigtig travlt i cafeen, men der er ikke mere at gøre for nuværende men der arbejdes videre i sagen i forhold til forvaltningen.

Lokalrådet kender endnu ikke betingelserne for driften af Banegården, da forhandlingerne mellem Esbjerg

Kommune og D.S.B. endnu ikke er på plads.

7. Status på ansøgningen om forlængelse af cykelsti langs Gabelsvej og Nørregade.

Det lykkedes desværre ikke at få politikkerne overtalt til at etablere de 3-400 meter cykelsti i Nørregade.

Der vil nu arbejdes på at få etableret nogle trafikdæmpende foranstaltninger i Nørregade.

8. Opstart af punkter til mødet med Teknik og Byggeudvalget og Økonomiudvalget i 2018 samt budgetforslagsemner.

 • Søen ved Nygårdsparken, samt Høe Bæk.
 • Søen ved Sønderparken.
 • Cykelsti ved Nørregade/ Gabelsvej.
 • Trafiktætheden ved Nørå.
 • Cykelsti ved Nygårdsvej.
 • Omfartsvej.
 • Bakkevejens Skole
 • Toiletterne i midtbyen.

Ovenstående er foreløbige emner.

9. Borgermøde arrangeret af lokalrådet.

Der er fin tilslutning til et borgermøde omkring nabohjælp. Der bliver fastsat en dato i det nye år.

10. Ildsjæleprisen 2017.

Der er enstemmigt valgt en person, som der arbejdes videre med i forhold til en indstilling.

 11. Afvikling/afholdelse af lokalrådets møde den 20. december 2017.

 Vi mødes kl. 17.30

 12. Alex Kjær har valgt at træde ud af lokalrådet, og han fik stor tak og flotte ord med på vejen af Jørgen Holberg.

Jørgen Holberg / Lise Vangsgaard

Lokalrådsformand / Sekretær