Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 16. september 2020

af | 16. sep 2020 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 16. september 2020 kl. 18.30 på Bramming Banegård.

Deltagere: Torben Kjær Andersen (TKA), Michael Ries (MR),  Jørn Bonde (B), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Frank Tøstesen (FT), Hans Juhl Hansen (HJH), Anja Mølgaard (AM), Karina Rimmen (KR), Villy Petersen (VP), Hanne Pontoppidan (HP), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Mikkel Jørgensen (MJ)

Referent: Hans A. Sørensen

Der er følgende punkter:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 19. august 2020

Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering ved formanden.

Borgerservice i Bramming fortsætter på ubestemt tid, da den digitale Borgerservice ikke fungerer optimalt.

Der er invitereret til møde i Grøn Fremtidsværksted onsdag d. 23. september, kl. 17:00-19:00, hvor alle er velkomne. Tilmelding på ldp@esbjergkommune.dk (først til mølle).

Formanden har haft møde med kommunikationschef Thomas Reil og formanden for HHI vedr. synliggørelse af Bramming.

3. Lokalrådets økonomiske situation v/Jørn Bonde:

Økonomien ser fornuftig ud, og det forventes vi undgår underskud i 2020.

4. Opsamling på mødet med Økonomiudvalget (referat fremsendt separat):

Budgettet 2021 er besluttet.

I X-forslag er:

Der er afsat kr. 300.000,- til forprojekt om Grindstedbanen og ”Bramminoen”, og der arbejdes på at udarbejde en oversigt over Bramming med relevante områder.

Der er afsat kr. 1,5 mio. til trafikplanrevision + sikker skolevej

Der er afsat kr. 1,3 mio. til viderebearbejdning af helhedsplanen for Bramming (Gartnerigrunden)

Der er afsat kr. 0,2 mio. til HHI som ekstra foranstaltning ifm. Corona/Covid-19.

Der er afsat kr. 0,8 mio. til neutralisering af tidligere besparelser, herunder blomster-kummer.

Der er afsat kr. 6,4 mio. i prioriterede anlægsudgifter, som vil indgå i næste års budgetforhandlinger. Ét af punkterne er en skaterpark i Bramming. Forligsteksten siger, at der ikke er fastsat et beløb hertil, da man ønsker de unge mennesker selv deltager i projektet.

5. Fællesmøde i Darum 8. oktober – forslag til dagsordenpunkter:

Pga. gebyrer i bankerne på konti til lokalrådene vil vi ansøge Esbjerg Kommune om øget bidrag årligt, så omkostninger kan dækkes via dette, da pengene i lokalrådene i forvejen ikke er store.

Ift. Projektet omkring ”Bramminoen” er der åbnet op for, at det også kan omfatte seværdigheder og interessepunkter i nært omkringliggende byer

Fællesfront med de andre lokalråd i forhold til boligforeningen.

6. Levedygtig handelsliv i Bramming.

Der har været drøftet forskellige tiltag omkring mulighederne for fundraising vedr.

Projekter i bymidten til butikker og liv med Landdistriktskoordinator Ann Caroline Hansen. Ideer og tanker vil blive vendt med HHI, By-forum og andre relevante partnere.

I samarbejde med HHI vil der blive udarbejdet et projekt til en mobil ”hytte”, der kan anvendes til diverse aktiviteter i byen, og som kan anvendes af byens foreninger mv.

Næste møde afholdes onsdag d. 21. oktober, kl. 18:30.

Med venlig hilsen

Torben Kjær Andersen
Formand