Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 17. maj 2017

af | 17. maj 2017 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 17. maj 2017 kl. 19.00 på Bramming Banegård.

Afbud: Ingen

  1. Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 5. april 2017.

Referatet blev godkendt.

  1. Orientering v/formanden.

Den 13. juni kl. 19 afholdes der borgermøde på Postgården,  Bramming.
Borger / Info møde vedr. nabohjælp m.m. forventes afholdt efter sommerferien, evt. i september måned.
Jørgen Bonde, Willy, Karl Emil og Jørgen Holberg deltager i mødet med Økonomiudvalget den 23. maj på Ribe Rådhus sammen med lokalrådene fra Darum og Hunderup-Sejstrup.
Formanden orienterede kort omkring de punkter Bramming Lokalråd har med på dagsordenen.
Formanden informerede om udfaldet af de forskellige punkter, der havde været på dagsordenen til mødet med Teknik og Byggeudvalget den 21. april, sammen med lokalrådene fra Darum og Hunderup-Sejstrup.

  1. Nedsættelse af arbejdsarbejdsgrupper vedr. Bramming Byfornyelse

På det forestående borgermøde omkring byfornyelse, skal vi som medlemmer af Bramming Lokalråd gerne melde ind på de forskellige grupper og med stor spredning.

  1. Forslag fra lokalrådet som skal fremsendes til budgetbehandling i Esbjerg byråd.

Der kommer rigtig megen tung trafik via viadukten – omfartsvej.
Manglende affaldskurve flere steder i byen og omegn.
Toiletterne i midtbyen er i meget dårlig stand.
Forskønnelse og oprydning af skøjtesøen.
”Søen” ved Sønderparken kunne gøres mere attraktiv og besøgsvenlig.

  1. Opfølgning af punkter fra mødet med Teknik og Byggeudvalget.

 Jørgen Pedersen tager kontakt til Bane Danmark og Bramming Jagtforening ang. problemer med rågerne.

  1. Status vedr. Bramming banegård.

Den 8. juni bliver der et åbent debat møde i Bramming Kosmorama med politikere der opstiller til kommunalvalget, hvorledes vi ønsker Bramming Banegårds fremtid skal se ud.
Opringning fra Mødestedet ang. ønske om en sensor ved indgangen, samt en nedkørsel ved grillbaren over for brugsen.
Ønske om opsætning af bænke ved den gamle dyrskueplads.
Vand gennem byen via Høe Bæk er en spændende tanke.
Røde Kors har fået tilsagn om, at de kan sammenlægge deres aktiviteter på Vardevej.

Jørgen Holberg / Lise Vangsgaard
Lokalrådsformand / Sekretær