Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 18. december 2019

af | 18. dec 2019 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 18. december 2019 kl. 15.30 på Bramming Banegård.

Deltagere: Jørgen Holberg (JH), Jørn Bonde (JB), Pahl Junkuhn (PJ), Torben Kjær Andersen (TKA), Jeppe Dahl Nielsen (JDN) og Michael Ries (MR), Jørgen Pedersen (JP), Karina Rimmen (KR), Erling Lauridsen (EL)Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Hans Juhl Hansen (HJH)

Referent: Hans A. Sørensen (HAS)

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 20. november 2019.

Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2.  Orientering ved formanden.

Punkter til Esbjerg Kommune Teknik & Byggeudvalg / Økonomiudvalg skal være afleveret senest d. 26. februar 2020.

Der blev orienteret omkring Hellesvej.

Der skal kigges på en organisation/arbejdsgruppe til udarbejdelse af Masterplan hurtigst muligt for skoleområdet.

Jyske Vestkysten + Bramming uge-avis har efterlyst materiale og det er fremsendt.

3.  Status i forhold til årsmødet den 15. januar 2020.

Detaljer ifm. årsmødet er under udarbejdelse og koordineres i lokalrådet pr. mail forud for mødet.

4. Rema 1000 sagen.

Der blev afholdt møde med 2 repræsentanter fra Kravin, Esbjerg vedr. projektet og de fremlagde detaljer i sagen, hvilket lokalrådet har modtaget, og vil arbejde videre med.

Sideløbende tager formanden kontakten til HHI. 

5. Evt.

Ingen punkter under dette punkt.

Næste møde afholdes onsdag d. 15. januar, kl. 17:00. Efterfulgt af Årsmøde kl. 19:00.

Jørgen Holberg         / Hans A. Sørensen

Lokalrådsformand  / Lokalrådet (KLG)