Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 18. januar 2017

af | 18. jan 2017 | Afholdte møder

Lokalrådsmøde 18.01.2017

Dagsorden / Referat

Der indkaldes hermed til lokalrådsmøde onsdag den 18. januar 2017 kl. 19.00 på Bramming Banegård.

Afbud: Jørgen Pedersen og Jørn Bonde havde meddelt afbud.

Der er følgende punkter til dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 12. december 2016.

Referatet blev godkendt

 1. Orientering v/formanden.

Kommunikation vedr. fældning af træer ved Tværsigvej/Nygårdsvej.

I forbindelse med træfældningen – ”Udtynding af træbevoksningen” i Kildeparken/Tværsigvej/Lunagård området, er der indkommet flere klager fra borgere i og omkring området om manglende information. Der var lagt informationer ud på lokalrådets hjemmeside, samt orientering i Jyske Vestkysten den 16 nov. Desuden var Bramming Boligforening også orienteret. Så den løbende kritik tager lokalrådet ikke på sig. Formanden har taget til genmæle i Ugeavisen den 17 jan.

Forfalden hus på Kirkebrovej.

Der har været taget kontakt til ejeren af ejendommen, som har forsøgt at ”pynte” lidt på omgivelserne omkring ejendommen. Vi kan vist ikke gøre så meget mere.

Lokalrådets hjemmeside.

Lasse Flyvbjerg, som skal ”renovere” vores hjemmeside, vil nu begynde at se på det her i jan.

 1. Status vedrørende byfornyelsesprogrammet.

Styregruppen har for nylig afholdt møde, og samtlige projekter er nu sendt og indstillet til Esbjerg Kommune. Renovering af Skolegade har fået 1. prioritet. Forventes at starte i 2017

Jernbanegade og bibliotekshaven er også i spil, og skulle gerne få ”Postgården” og ”Lille Bager” integreret på en spændende måde.

Viadukten trænger også til forskønnelse.

Deltagelse i udviklingsplan for Bramming Kultur- og

Fritidscenter.

Jørgen Holberg, Pahl, Alex og Kaj Emil deltager.

 1. Deltagelse i kursus vedrørende fundraising.

Kaj Emil deltager.

 1. Udpegning af nye velkomst ambassadører.

Kaj Emil meldte sig. Desuden vil Michael spørge Britt Grevang om hun har lyst at være med.

 1. Indeklimaproblemer på Bakkevejens skole –skolestruktur –

lokalemæssige forhold.

Der blev drøftet forskellige ting, men vi blev enige om, at det ville være en god ide hvis skolebestyrelsen ville komme forbi et lokalrådsmøde og fortælle om de problemer de måtte have.

Punktet kommer på økonomiudvalget i maj måned.

 1. Planlægning af møde med de andre lokalråd i det gamle Bramming kommune.

Traditionen tro, mødes alle lokalråd i det gamle Bramming Kommune en gang årligt. Det er os der skal være værter i år med en øl/vand, kaffe og brød. Det bliver den 15 marts, hvor vi først selv afholder møde fra 17-19 og derefter modtager vore gæster. Kaj Emil vil udarbejde udkast til mødeindkaldelse.

 1. Fælles informationsmøde formentlig i maj 2017.

Der bliver et fælles informationsmøde for Brammings borgere sammen med Esbjerg Kommune, hvor punkterne bl.a. vil være: Byfornyelse – Nabohjælp – Banegårdsprojektet og evt. Flygtninge.

 1. Status vedrørende Bramming Banegård.

Der vil blive udarbejdet en plan for 3 lejligheder ovenpå.

Vil søge om ”byfornyelses” penge til hjælp fra en arkitekt.

Den 1. feb. Møde med D.S.B. ang. eje/leje af Bramming Banegård. I øvrigt kører de eksisterende aktiviteter rigtig godt.

 1. Ny politistruktur.

Bramming Nærpoliti er blevet drøftet, og vi er stærkt bekymrede for, at stationen vil blive nedlagt.

 1. Evt.

Der er nu kommet info tavler op i Ribe, så nu venter vi spændt på vores 2.

Den nye Busbetjening i Esbjerg Kommune er blevet drøftet. Borgerne i Bramming vil ikke blive berørt af dette, og vi har ingen forslag eller ændringer. Kaj Emil deltager dog i et informationsmøde den 2 feb.

Jørgen Holberg / Lise Vangsgaard

Lokalrådsformand / Sekretær

Dato: 

Onsdag, 18 januar, 2017