Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 19. august 2020

af | 19. aug 2020 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 19. august 2020 kl. 18.30 på Bramming Banegård.

Deltagere: Torben Kjær Andersen (TKA), Michael Ries (MR),  Jeppe Nyhse Dahl (JND), Frank Tøstesen (FT), Mikkel Jørgensen (MJ), Hans Juhl Hansen (HJH), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Anja Mølgaard (AM), Karina Rimmen (KR), Jørn Bonde (JB), Villy Petersen (VP),  Hanne Pontoppidan (HP).

Referent: Hans A. Sørensen

Formøde og drøftelse med lokal-valgte byrådsmedlemmer med udgangspunkt i punkterne til mødet med økonomiudvalget (tidligere fremsendt).

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 17. juni 2020

Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering ved formanden.

Der er kommet en høring ud fra Kultur- og Fritid under navnet udmøntning af principper på klubområdet, og Jeppe & Anja vil kigge nærmere på dette og kommentere.

3. Drøftelse af og feedback til lokalrådets bemærkninger til oplæg til helhedsplan for Bramming (vedhæftet).

På baggrund og opfordring fra formøde med lokale politikere udarbejder lokalrådet en prioriteringsliste til sikring af fælles indsats og forhåbentlig positive resultater fra fore-stående forhandlinger i Økonomiudvalget i Esbjerg Kommune.

4. Orientering om kommende møde med Esbjerg Kommunes kommunikationschef Thomas Reil og HHI’s formand Jan Bruun om synliggørelse af Bramming.

Der er aftalt et møde fredag d. 21. august, hvor en øget indsats for synliggørelse af Bramming er på dagsordenen. I samarbejde med Søren Byskov fra Bramming Egnsmuseum er der tanker omkring vandreruter og stier i historiske dele af byen, hvilket skal drøftes.

5. Opdatering af lokalrådsmedlemmer på hjemmesiden klares af Michael Ries.

Næste møde afholdes onsdag d. 16. september, kl. 18:30.

Med venlig hilsen

Torben Kjær Andersen
Formand