Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 19. december 2018

af | 19. dec 2018 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 19. december 2018

Afbud: Ingen

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 21. november 2018.

Referatet blev godkendt.

2. Orientering ved formanden.

Esbjerg Kommune er godt i gang ved søen i Nygårdsparken. Idet lokalrådet ikke har hørt, hvorledes mødet mellem grundejerforeningen og Esbjerg Kommune er gået vedr. oprensning af søen, forventer vi kommunen dækker alle udgifter.

I øjeblikket er der ingen grunde til salg i Sønderparken. Forventes at nye bliver udbudt il sommeren 2019. P.t er der 7 til salg i Stejlgårdsparken.

3. Status vedr. en evt. opførelse af vaskehal i Bramming midtby.

Lokalrådet har  sendt en klage til planklagerådet, i forbindelse med godkendelse af opførelsen af en vaskehal ved den gamle brugs. 

4. Strategisk udviklingsplan for Bramming.

COWI har været på besøg i forhold til udviklingsplanen for Bramming.

Der er planlagt et borgermøde i uge 5, som vil blive afholdt på Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole.

5. Budgetforslag til budgetåret 2020 samt møde med byrådspolitikerne i januar 2019.

Budgetforslag er indsendt.

Politikkerne har sagt ja tak til at møde os ved næste lokalrådsmøde den 16. jan. 2019.

6. Dialogmøde med Vej og Park primo 2019.

Her deltager Jørgen Holberg sammen med Pahl og Jørgen Pedersen.

7. Evt

I forbindelse med by- og områdefornyelsen, vil der i første omgang være focus på Skolegade og Nørregade.

I forbindelse med møderne i 2019, er der flyttet 2 datoer.

  1. april er flyttet frem til den. 10. april.
  2. oktober er flyttet frem til 9 oktober.

 

Jørgen Holberg / Lise Vangsgaard

Lokalrådsformand / Sekretær