Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 19. juni 2019

af | 19. jun 2019 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde den 19. juni 2019 på Bramming Banegård.

Deltagere: Jørgen Holberg (JH), Jørn Bonde (JB),  Jørgen Pedersen (JP), Pahl Junkuhn (PJ), Erling Lauridsen (EL), Torben Kjær Andersen (TKA), Karina Rimmen (KR), Hans Juhl Hansen (HJH), Jeppe Dahl Nielsen (JDN) og Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Michael Ries (MR)

Referent: Hans A. Sørensen

Der er følgende punkter til dagsordenen:

 

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 8. maj 2019.

Referat blev godkendt uden anmærkninger.

2. Orientering ved formanden.

PolyTech A/S søger areal til nyt hoved sæde i Bramming, og der er udpeget et område, og mulighederne undersøges aktuelt. Lokalrådet ser meget positivt på projektet og vil understøtte om nødvendigt.

Udkast til SUV (Strategisk udviklingsplan) er udarbejdet og skal i høring hos Esbjerg kommune inden længe. Lokalrådet ønsker en separat master-/udviklingsplan for skoleområdet i Bramming ud fra drøftelserne på afholdte workshops, hvor det har været et tema.

Området omkring fjernvarmen ser ikke optimal ud, men af miljømæssige årsager kan der ikke foretages yderligere

Fredag d. 21. juni er der indvielse af den nye regnvands sø mellem kl. 14:00-18:00, og der opfordres til at møde op. Det er blevet super flot resultat.

Belysning ved skøjtesøerne er i gang, og det forventes færdiggjort i august måned.

Der er modtaget en henvendelse fra Lokalrådet Esbjerg Øst har sendt et brev vedr. samarbejdet (eller mangel på samme) med Esbjerg Kommune, og der er svaret tilbage. Det lader til, at øvrige lokalråd i området ikke har samme oplevelse som Esbjerg Øst.

Der er ansøgt om opførsel af 25 boliger på Hellesvej, hvilket er i høring, og lokalrådet ser positivt på dette, dog med mindre antal boliger – f.eks. 10 huse. Der er afholdt et beboermøde hos Storgaard biler, hvor lokalrådsformanden har deltaget.

DM i landevejscykel kommer til området fra d. 27. til 30. juni ’19.

Parkeringsmuligheder ved Banegården er endnu ikke afklaret.

Projektet vedr. Bramming og Kultur- & Fritidscenter har modtaget input fra lokalrådet, og vi har endnu ikke hørt tilbage fra dette.

3. Opfølgning fra mødet med økonomiudvalget den 29. maj 2019.

Jørgen Holberg, Jørn Bonde og Hans A. Sørensen deltog her, og opfordrede til at Bramming kommer på ”landkortet” i Esbjerg Kommune, og lokalrådet blev lovet at vi skulle blive kontaktet af Esbjerg kommunes kommunikationsafdeling, hvilket ikke er sket endnu.

Punktet vedr. betjent Borgerservice blev bragt op, men testperioden kører videre. Lokalrådet forslog også en Industripark i Bramming, og her blev der henvist/opfordret til kontakt med Business Esbjerg. Referat fra Esbjerg Kommune er rundsendt til lokalrådets medlemmer. Afskaffelse af byggesags gebyr på kr. 4.500,- ifm. opsætning af legeredskaber. Lokalrådet ønsker fortsat bevaring af nærpolitiet i Bramming.

4. Opfølgning fra mødet med Esbjerg kommunes entreprenørafdeling den 17. juni 2019.

Jørgen Holberg + Jørgen Pedersen deltog ved dette møde, og der blev givet en briefing.

Der følger referat, men det var ikke klar inden aftenens møde.

5. Fornyet drøftelse med hensyn til en evt. indvielse af skøjtesøen.

Esbjerg Kommune har meldt fra til at afholde indvielsen, så lokalrådet arrangerer selv en happening. Jørgen P., Erling, Pahl, Jeppe og Hans J. sætter en dato og koordinerer med kommunen, så borgmester Jesper Frost kan klippe snoren. Kommunen bidrager med kr. 5.000,- til arrangementet.

6. Punkter til drøftelse med byrådspolitikerne kl. 19.00.

Liste er rundsendt til medlemmerne forud for mødet.

7. By- og områdefornyelsesprojektet.

Renovering af toiletter i midtbyen er udsat pga. uforudsete udfordringer, men det bliver færdiggjort + hurtigst muligt.

8. Evt.

Ansvarsmatrice/matrix for lokalrådet er foreslået og bliver præsenteret ved næste møde.

Jørgen Holberg         / Hans A. Sørensen

Lokalrådsformand / Lokalrådet (KLG)