Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 20. februar 2019

af | 20. feb 2019 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde den 20. februar 2019 

Afbud: Lise Vangsgaard, Jørn Bonde og Hans Anton Sørensen.

Referent: Michael Ries.

Der var følgende punkter til dagsordenen:

Lokalrådsmødet startede med et besøg af den nye landdistriktskoordinator/fundraiser Ann Caroline Hansen, der gerne ville stå for en åben og uformel dialog og var åben for, at andre end Lokalrådet kunne bruge hende. Men altid sikre, at det også var i vores pipeline, hvad der måtte komme.

Udover at vi nåede langt omkring, hvad hendes position kunne bruges til, havde hun et positivt syn på de projekter, vi kunne se i den umiddelbare horisont eksempelvis

 • strøm og vand i anlægget, så der kan laves arrangementer med lys og lyd.,
 • Fitness og cafeen, i fritidscentret,
 • at skabe bedre sammenhæng,
 • det, der mangler ved Høe bæk,
 • Taxa kørsel,
 • landsby pedel,
 • unge råd
 • og ikke at forglemme – handicapsikre vores dobbeltdør på banegården

en god start på en ny samarbejdspartner.

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 16. januar 2019.

Godkendt

2. Orientering ved formanden.

 1. Møde med teknik og byggeri er ændret til 5 april mellem 12.30 og 14.00
 2. Flere kan ikke deltage pga. tidspunkt (arbejde)
 3. Af de 7 pkt. fra 22-34 planen er de fleste i projekt eller i gang.
 4. Der var opbakning til Karinas 2 forslag –
 5. Tip og tak til boibramming
 6. Samt indsamling til et godt formål . . hvem vi vil indsamle til kommer senere.
 7. Et supermarked er på vej – hvor det kan komme til at ligge er ikke afgjort.
 • Der skal være fællesmøde mellem boligforeningen og Bramming fjernvarme, idet man ikke er helt enige om antallet af medlemmer, og dermed hvor mange stemmer man har. – vi afventer.
 • Det skal afklares, om ikke skiltet med parkering forbudt ved enden af stationsbygningen kan fjernes. Der var flere gode forslag til, hvordan det kunne løses.
 • Et hold af erhversstuderende har været på besøg hos Jørgen Holberg, de har kastet deres kærlighed over Bramming i deres uddannelse.

3. Status vedr. en evt. opførelse af vaskehal i Bramming midtby.

Planklagenævnet har ikke villet give vores klage opsættende virkning.

Lokalrådet skriver v/Jørgen H til dir. for Nr. Nebel Brugs, samt DF´s folketings kandidat i Esbjerg kreds.
Vi må forsøge noget, idet vi kan frygte, at står den der først – så er det næsten umuligt at få revet ned.

Det vil ikke være at overdrive, at der er meget stor vrede og forundring over forløbet, samt at man i den grad overhører Bramming borgernes stemme i dette.

 4.  Strategisk udviklingsplan for Bramming herunder den afviklede Work shop den 30. januar 2019 samt det videre forløb.

Var virkelig en god oplevelse, der kommer en opfølgning

5. Opfølgning fra dialogmødet med Vej og Park primo 2019.

Af de 7 pkt. fra 22-34 planen er de fleste i projekt eller i gang.

Pahl og Jørgen P kontakter formand for ejerforening Bøgely om deres tilslutning til renovering af den strækning, der ikke er bragt i orden i forbindelse med den sidste renovering.

6. Status vedr. afvikling samt valg til årsmødet i marts 2019.

Vi er tæt på ”mål” deadline 1 marts for kandidater fra foreningerne –

Vi afholder et “hvem skal genopstille møde”, hvis der kommer for mange medlemmer jf. vedtægterne.

7. Status på by- og områdefornyelsesprojektet.

Ikke noget nyt

8. Status vedr. renovering samt belysning ved skøjtesøen.

Vi afventer stadig udmelding fra sidste fond – men er positive

9. Status vedr. Bramming banegård.

10. Evt.

OBS OBS OBS

– der er ændret i parkering forbudt i venstre side i begyndelsen af Nørregade

Og så var der røverhistorier fra de gode gamle dage. Tak til Jørgen P