Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 20. maj 2020

af | 20. maj 2020 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 20. maj 2020 kl. 18.30 på Bramming Banegård.

 

Deltagere: Torben Kjær Andersen (TKA), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Jørn Bonde (BD), Karina Rimmen (KR), Hans Juhl Hansen (HJH), Anja Mølgaard (AM), Frank Tøstesen (FT), Mikkel Jørgensen (MJ), Hanne Pontoppidan (HP), Villy Petersen (VP), Hans A. Sørensen (HAS).

 Afbud: Michael Ries (MR)

 Referent: Hans A. Sørensen

 Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 19. februar 2020

Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering ved formanden.

Der er afholdt kaffemøde med Teknisk Direktør Erik Jespersen og 2 kollegaer fra EK på Banegården torsdag d. 7. maj, hvor formanden og sekretæren deltog. Der var en positiv dialog og enighed om at fortsætte det gode samarbejde, og endda med mere åbenhed.

En nabo har til en byggesag i Elmegade 11, som blev behandlet i Plan & Miljøudvalget d. 14. april ’20 har henvendt sig til lokalrådet. Det er endnu en sag, der omhandler en nuance i spørgsmålet om planlægning i Bramming.

En borger har henvendt sig med spørgsmål omkring renoveringsplaner for byens skoler, og lokalrådsformanden måtte svare retur, at så vidt vides eksisterer der ikke andre planer end byggeri og ejendommes generelle renoveringsplan.

Der ligger en Masterplan for Bramming, og Lokalrådet er med kort varsel inviteret til en præsentation onsdag d. 27. maj, hvor formanden og Mikkel Jørgensen deltager, og endnu engang vil frembringe vigtigheden af, at få skolerne i Bramming på agendaen, hvilket er omtalt som en meget vigtig del af Bramming som en hel by ved forudgående workshops, samt fra forældregrupper, og lokalrådet.

Møde med Økonomiudvalget er fastsat til 3. juni, kl. 16:00 i Byrådssalen, Esbjerg, hvor Formanden, næstformand og sekretæren vil deltage.

Der har været møde på Esbjerg Kommune vedr. Jysk og Rema 1000 i Bramming, men beslutningen er i første omgang udskudt i endnu 14 dage, hvor der afholdes nyt møde, dog tyder det på positive udfald for begge projekter.

De sidste penge til finansiering af handicaptoilet i Banegården, samt handicapvenlige dørpumper til mødelokalerne er fundet, og arbejdet forventes afsluttet i løbet af et par måneder.

Servicer en skraldespand” er et projekt igangsat af EK, og som kører i en 3 måneders forsøgsperiode. Der er tale om et forsøg baseret på frivillige kræfter, der på ønske kan få opstillet en skraldespand på betingelse af, at man selv sørger for tømning. I første omgang stilles der 10 skraldespande til rådighed. Ved interesse skal man sende en mail til: vibevej8@esbjergkommune.dk

3. Opfølgning på drøftelserne om en samlet indsats for midtbyens detailhandel Michael og Mikkel.

Der er taget initiativ omkring etablering af en gruppe i lokalrådet, som vil arbejde proaktiv og komme med ideer og forslag til, hvordan man måske kunne skabe mere liv i midtbyen. Tanken er bl.a. at tage kontakt til landdistriktskonsulent / fundraiser mht. midler til analyser og projekter, men også vigtigt at få koordineret ønsker & muligheder mellem Byforum, HHI og Bramming Lokalråd, så der tales med én fælles stemme i byen.

HHI har også haft møde for nylig, hvor punktet er drøftet, men pga. formandsskifte mv. er det udskudt.

4. Eventuelle supplerende ønsker til møderne med hhv. Teknik & Bygge- og Økonomiudvalget

Der er udarbejdet en liste til Esbjerg Kommune fra Lokalrådets side, som vil blive fremlagt og uddybet ved mødet.

5. Det blev besluttet, at formanden vil invitere de lokale byrådsmedlemmer til næste møde i lokalrådet onsdag d. 17. juni, kl. 18:30 på Bramming Banegård.

Næste møde afholdes onsdag d. 17. juni, kl. 18:30.

Med venlig hilsen

Torben Kjær Andersen

Formand