Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 20. marts 2019

af | 20. mar 2019 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde den 20. marts 2019 

Afbud: Jørn Bonde.

Referent: Hans Anton Sørensen.

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 20. februar 2019.

Referat blev godkendt uden anmærkninger.

2. Orientering ved formanden.

Ved workshoppen på Sydvestjyllands Efterskole tidligere på året kom der et forslag om udvidelse af gangstier ved Bøgely, hvilket er undersøgt nærmere og fundet muligt, dog har Esbjerg Kommune meddelt at de ikke kan bidrage økonomisk, da det er på privat grund.

Formanden for Lokalrådet har modtaget en henvendelse fra bestyrelsen i Bramming Fjernvarme med  henblik på at sætte et møde op med Bramming Boligforening, hvilket er forsøgt, dog uden resultat.

3. Status vedr. en evt. opførelse af vaskehal i Bramming midtby.

Sagen ligger uændret til behandling i planklagenævnet.

4. Strategisk udviklingsplan for Bramming – nyt work shop formentlig den 24. april 2019.

Lokalrådet har registreret, at der på trods af at alle deltagende afleverede e-mail kontakt data ved mødet næste møde

7. Status på by- og områdefornyelsesprojektet.

Det seneste styregruppemøde er afholdt i december 2018, men intet nyt er fremkommet siden?, dog blev givet orientering fra Torben Kjær Andersen vedr.  Nørregade/Storegade projektet ifm. by og områdefornyelse, hvor der er kommet input fra Esbjerg Kommune.

8. Belysning ved skøjtesøen samt indvielse af søerne m.v.

Vi er godt i mål med projektet og vi venter en afklaring + godkendelse fra Esbjerg Kom-mune primo april måned. Der overvejes en happening/markering ifm. indvielsen, der forventes i maj måned.

9. Status vedr. Bramming banegård.

Booking overgår til Foreningsportalen med omgående virkning. Kommunen har været behjælpelig med at registrere allerede bookede og faste arrangementer. Den til enhver tid siddende formand for Lokalrådet modtager besked om diverse bookinger fremover. Der er nye åbningstider i Banegårds cafeen pga. vigende besøgstal. Lokalrådets web-redaktør varetager booking af lokaler på vegne af Bramming Lokalråd.

10. Opfølgning på fremsendte punkter til mødet med økonomiudvalget samt teknik- og byggeudvalget.

Punkterne er på plads til møderne – se liste nedenstående – og deltagere fra Lokalrådet er meldt på til deltagelse.

11. Afvikling af aftenens årsmøde.

Iht. Dagsorden.

12. Evt.

Jørgen Holberg         / Hans A. Sørensen

Lokalrådsformand / Lokalrådet (KLG)