Referat af møde den 25. oktober 2017

af | 25. okt 2017 | Afholdte møder

Afbud: Lise Vangsgaard. Alex 

1. Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 20. september 2017.

Godkendt

2. Orientering v/formanden.

Der er nu kommet gang i arbejdsgrupperne omkring byfornyelse
1. møde 1.11.2017 kl.17.00 på Postgaarden
2. Der er givet afslag på vores ansøgning til Flag ved indfaldsvejene til Bramming i Økonomiudvalget, men der er mulighed for at søge i en pulje for lokale initiativer.
3. Ansøgning om branddøre til Kosmorama blev godkendt af ØK
4. Der er bevilliget 150.000 kr,- kr. til belysning på Bakkevej
5. Der bliver afholdt vælgermøde for alle partier 16/11 kl.18.00

2. nye medlemmer af lokalrådet.
Der har været og er måske 2 kandidater – Niels Hauge har sagt ja og vil deltage første gang på novembermødet
Torben Kjær spørges – velvidende at han allerede er ret så aktiv i skole arbejdet.
Michael Ries tager kontakt til skoleområdet for at motivere til lærerrepræsentation, det ikke har været besat i et par år.
Michael Ries vil som led i vores kommunikationsstrategi tale med Kaj Emil om redaktør – rettigheder på FB Brammingsiden. Han har givet udtryk for at han gerne ville af med, eller dele denne funktion, da det også tager tid.

4. Ansøgning om fondsmidler til f.eks. Bramming banegård.
Grethe Marie Justesens fond, er igen åben for ansøgninger.
Fra Lokalrådet søges om en kummefryser og en skabsfryser, samt 1 65`tommer TV til fællesrummet. Jørgen Bonde laver ansøgning, Michael Ries laver lidt Steen Steensen Blicher prosa . . .

5. Opfølgning og status på projekt Bramming banegård.
Der skal laves regler og priser for udlejning.
Vi stræber efter et Bookingsystem på vores hjemmeside.
Der er kommet en klar melding fra Esbjerg kommune, at det ikke er tilladt,at lave private fester samt partipolitiske møder. Det samme gælder, at lukkede arrangementer heller ikke er tilladt.
Vi har ikke fået tilbagemelding på, hvilke forventninger Esbjerg kommune har til styring og øk – hvilket gør det vanskeligt at lave oplæg til nye vedtægter til B.B. Venner.
Medlemmer til BB Venner fra Lokalrådet – blev Pahl og Michael
Jørgen H skriver til dem.

6. Referat fra formandsmødet med Esbjerg kommune.
Der blev orienteret af Jørgen. Vi kan godt være os selv bekendt. Vii er med på rigtig mange af mødets pkt. = vi er aktive.
Af vigtige ting vil jeg nævne – det økonomiske hjul i Esbjerg Økonomiudvalg samt tek. og miljø udvalget.
For at vi kan få forslag med i kommende forhandlinger, skal vores motiverede forslag ligge klar til begge udvalg – ULTIMO Marts – hvert år
Ligeledes var der positiv melding i forhold til LYS port standere – med reklamer. Til både lokale og kommunale arr.
Der var også positive tilbage meldinger på vores forslag om it system, der skal gøre det nemmere at følge sager i forvaltningen. Hvem er sags bærer – hvor langt er man osv.

7. Forlængelse af cykelsti langs Gabelsvej og Nørregade.
Der var ellers givet afslag, men Jørgen H hægtede sig på, og det er nu bragt op til formanden for Øk udvalget = Borgmesteren, med anmodning om revurdering.

8. Borgermøde arrangeret af lokalrådet.
Michael og Jørgen har lavet menings måling på Facebook, om der er interesse for et møde om NABO hjælp.
Og det er der – der har faktisk ret hurtigt været positive reaktioner.
Jørgen og Michael går videre med HHI, samt datoer.

10. Ildsjæleprisen 2017.
Flere kunne godt komme i tanke om et par stykker, alle lægger hovederne i blød – inden årets udgang

Ref.
Michael Ries