Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 5. april 2017

af | 5. apr 2017 | Afholdte møder

Referat fra lokalrådsmøde onsdag den 5. april 2017 kl. 17.30 på Bramming Banegård.

Afbud: Jørn Bonde og Michael Ries.

1. Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 15. marts 2017.
Referatet blev godkendt.

2. Orientering v/formanden.
Esbjerg Kommune udbyder snart byggegrunde i henholdsvis
Sønderparken og Stejlgårdsparken i Bramming.

Bramming boligforening forhandler med Esbjerg kommune i forhold til at erhverve det tidligere rådhus og påtænker at bygge ca. 30 boliger.
Hjørnegrunden overfor Superbrugsen er boligforeningen også stadig interesseret i.

Borger/Info mødet vedrørende Bramming byfornyelse og Bramming banegård, forventes afholdt formentlig medio juni 2017.

Borger/Info møde vedr. udviklingsplanerne for Bramming Kultur & Fritidscenter, nabohjælp, samt HHI forventes afholdt i september måned.

Der blev orienteret omkring de punkter, der er sendt til Økonomiudvalget, samt teknik og miljøudvalget.

3. Opfølgning fra fællesmødet med de øvrige lokalråd.
Vi havde alle indtryk af, at samtlige lokalråd sætter pris på dette årlige fællesmøde, og ønsket var at de fortsætter.
Grimstrup er vært i 2018.

4. Forslag fra lokalrådet som skal fremsendes til budgetbehandling Esbjerg byråd.
Alle lokalrådets medlemmer holdt hinanden op på, at komme med gode og konstruktive forslag til næste møde den 17. maj

5 Status vedr. byfornyelse.
Afventer stadig accept af de indsendte projekter fra staten, samt en endelig godkendelse af de 13.5 mil. Kr.

6 Råger i Bramming.
Der er indkommet 2 henvendelser i form af klager over råger i Bramming og omegn. Det er en sag for Esbjerg Kommune og den
Lokale jagtforening. Forventer det bliver taget op på mødet med teknik og miljøudvalget den 21. april.

7 Status vedr. Bramming Banegård.
De aktiviteter der pt. foregår på banegården kører rigtig godt, men meget gerne flere.

Da pengene ikke rækker til køb af banegården, bliver det en sag mellem D.S.B. og Esbjerg Kommune hvordan fremtiden kommer
til at se ud.
En forventet husleje på 160.000 kr. pr. år.

Jørgen Holberg / Lise Vangsgaard
Lokalrådsformand / Sekretær