Referat af møde den 8. maj 2019 – møde med støtteforeningen

af | 8. maj 2019 | Afholdte møder

Referat af møde den 8. maj 2019 kl. 19.00 på Bramming banegård, hvor bestyrelsen for støtteforeningen for Bramming banegård samt lokalrådet skal drøfte fremtidige aktiviteter i lokalerne.

Referent: Hans Anton Sørensen

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Tiltag som kræver budgetansøgning til Esbjerg kommune.

Deltagere fra Støtteforeningen (Lars + Jørn) har ikke modtaget eller set budgettal forud for mødet, og derfor er der ikke taget højde for dette.

Det har ikke været muligt for deltagerne ved aftens møde fra Støtteforeningen at få indsigt i en medlemsliste for støtteforeningen, hvilket vil blive undersøgt + efterlyst.

Der spørges til mulighederne for beløb til mindre anskaffelser i køkken- & mødelokale, og svaret er egenbetaling af brugere, støtteforening eller lokalrådet.

Støtteforeningen undersøger muligheder/begrænsninger ved brandmyndigheder forud for næste møde.

2. Udnyttelse af 1. sal.

Støtteforeningen ønsker, at tage 1. salen i brug, men Esbjerg Kommune har oplyst, at det ikke kan udnyttes pga. krav fra brandmyndighederne.

Der efterlyses fra Støtteforeningen, hvor man kan finde nøgler til 1. salen, og der blev oplyst en mulig kontakt hos kommunen.

Lokalrådet er positivt indstillet på, at der i samarbejde med Støtteforeningen ansøges fonde og myndigheder om penge og godkendelser.

3. Hvilke aktiviteter kan der skabes i det gamle pakhus.

Der ønskes i første omgang oprydning og fjernelse af rod (skilte, bænke, containere, cykelstativ, flagstang mv.).

Modelbaneklubben afholder arrangement senere på året i lokalerne.

Ideer til en Foreningsdag kunne være et fremtidig projekt i lokalerne.

Turistchef har været på besøg og der blev sat i udsigt, at Bramming også vil blive omtalt i f.eks. Visit Esbjerg mv.

Støtteforeningen undersøger selv hvordan og hvor meget der må/kan gøres i lokalerne.

4. Jernbanecafeen 

Der efterlyses mere information omkring menukort og tilbud fra jernbanecafeen.

Åbningstiderne er siden opstart blevet reduceret + fast lukkedag tirsdag (uden orientering).

Mulighederne mht. hjælp i cafeen via kommunen blev drøftet pros vs. cons.

Timing mht. ferie ifm. Kulturaften, samt eventuel afløser blev drøftet, samt nøgler til toiletter.

5. Åbningstider i forhold til toiletterne.

Når jernbanecafeen er lukket (tirsdag) er er ikke mulighed for toiletbesøg, hvilket er et stort problem.

6. Samarbejdet mellem støtteforeningen og lokalrådet.

Der blev udtrykt tilfredshed med samarbejdet fra begges side, og enighed om at det er passende med 2 årlige møder som hidtil.

7. Evt.

På baggrund af gentagende påtaler vedr. rengøring, eller mangel på samme, vil Lars udarbejde ordensregler for mødelokalerne, der også fremsendes til Jørgen Holberg.

Jørgen Holberg         / Hans A. Sørensen

Lokalrådsformand  / Lokalrådet (KLG)