Din stemme i nærdemokratiet

Bramming Lokalråd arbejder for det lokale nærdemokrati, så lokale interesser inddrages i den lokale udvikling

Vores formål

Formålet for vores frivillige arbejde tager udgangspunkt i:

 

  • Vi bidrager til Brammings udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker
  • Vi skal tilskynde samarbejdet mellem lokale interesser til gavn for befolkningen – områdets udvikling og naturområder
  • Vi arbejder for det lokale nærdemokrati, så lokale interesser inddrages i den lokale udvikling og at de lokale stemmer høres om relevante emner
  • Vi er kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer
  • Vi arbejder upolitisk

Baggrunden og grundlaget for Bramming Lokalråds arbejde er Esbjerg Kommunes politik for nærdemokrati

Skoleklasse

Nyheder fra Lokalrådet

Ordinært møde d. 21. juni 2023

Dagsorden/referat     Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 21. juni 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.   Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Frank Tøstesen (FT), Hanne Pontoppidan (HP), Daniel Holm Hansen (DHH), Peder Kudsk (HPK),...

læs mere

Ordinært møde d. 24. maj 2023

Dagsorden/referat     Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 24. maj 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.   Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Flemming Drejer (FD), Daniel Holm Hansen (DHH), Frank Tøstesen (FT), Villy Petersen (VP),...

læs mere

Ordinært møde d. 19. april 2023

Dagsorden/referat     Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 19. april 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.   Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Flemming Drejer (FD), Daniel Holm Hansen (DHH), Frank Tøstesen (FT), Villy Petersen...

læs mere

Årsmøde d. 15. marts 2023

Årsmødet blev afviklet i henhold til vedlagte protokol 15-03-2023 - Protokol Årsmøde Bramming Lokalråd - FINAL Lokalrådets regnskab for 2022 fremgår af følgende: 15-03-2023 - Regnskab 2022 Bramming Lokalråd (underskrevet)

læs mere

Ordinært møde d. 22. februar 2023

Deltagere : Hanne, Frank, Daniel, Hans og Villy Referent Villy valgt uden modkandidater Godkendelse af referat fra sidste møde. Ingen bemærkninger. Siden sidst Der har været afholdt møde i Banegårdens venner, hvorfra der ikke har været væsentlige punkter at drøfte i...

læs mere

Ordinært møde d. 18. januar 2023

Dagsorden/referat     Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 18. januar 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.   Deltagere: Jeppe Nyhse Dahl (JND), Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Villy Petersen (VP), Hans Juhl Hansen (HJH), Hanne Pontoppidan...

læs mere
Skøjtesøen

Initiativerne vi arbejder på

Lokalrådet arbejder løbende på forskellige initiativer som har indflydelse på hvordan det er at være borger i Bramming – det kan være såvel små hverdagsnære ting såvel som større strategiske og langsigtede initiativer.