Lokalrådets sammensætning

Bramming Lokalråd består af 9 – 11 medlemmer. Antallet af medlemmer i Lokalrådet skal altid være et ulige antal. Mellem tre og fem af medlemmerne vælges på Bramming Lokalråds årsmøde. Der vælges tillige 2 suppleanter.

Følgende 6 foreninger udpeger hver en repræsentant til Lokalrådet.

  • Skole- og daginstitutionsbestyrelser
  • Brugere af Bramming Kultur- og Fritidscenter
  • Kultur-, idræts og fritidsforeninger
  • Bolig-, grundejer-, fjernvarme- og antenneforeninger
  • Menighedsråd og ældreforeninger
  • Handels-, håndværk og industriforeninger

Valgte medlemmer

Mikkel Anders Guldberg Rytter

formand

Medlem siden: 2018

Telefon: 25 32 30 32

E-mail: hej@bramming-lokalraad.dk

Hanne Louise Pontoppidan

næstformand

Medlem siden: 

Telefon: 26 17 49 74

E-mail: ha.pontoppidan@gmail.com

Vinni Nielsen

medlem

Medlem siden: 2024

Telefon: 40 56 04 61

E-mail: vinni.nielsen@hotmail.dk

Mark E. Asmussen

medlem

Medlem siden: 2024

Telefon: 54 58 81 23

E-mail: markeasmussen@live.dk

Torben Hagen

medlem

Medlem siden: 2023

Telefon: 40 92 00 88

E-mail: toh@ar-co.dk

Villy Petersen

medlem

Medlem siden: 

Telefon: 20 41 93 88

E-mail: villysp57@gmail.com

Anja Mølgaard

1. suppleant

Medlem siden:

Telefon: 25 10 19 77

E-mail: anjam1000@gmail.com

Hans Peder Kudsk

2. suppleant

Medlem siden: 2023

Telefon: 

E-mail: hpk@bpi.dk

Foreningsudpegede medlemmer

Flemming Dreyer

udpeget medlem, HHI

Medlem siden: 

Telefon: 41 61 80 11

E-mail: dreyer@home.dk

Hans Anton Sørensen

udpeget medlem, Kaj Lykke Golfklub

Medlem siden: 

Telefon: 20 20 89 64

E-mail: hbs@bpi.dk

P. O. Mogensen

udpeget medlem, Bramming Boldklub

Medlem siden: 2024

Telefon: 51 39 34 26

E-mail: p.o.m@mail.tele.dk

Jeppe Nyhse Dahl

udpeget medlem, forældrebestyrelsen i Børneuniverset Bramming

Medlem siden: 

Telefon: 28 89 48 26

E-mail: jeppedn@hotmail.com

Carsten Tønder

udpeget medlem, skolebestyrelsen for Fortuna skolerne

Medlem siden: 

Telefon: 22 59 45 97

E-mail: carsten.tonder@c.dk

Revisorer

Morten Crafack

revisor

Jane Noer

revisor

Bruno Schultz

revisor suppleant